Įsteigta Lietuvos keleivių vežimo asociacija

lapkričio 28 09:17 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Lapkričio 27-ąją Šiauliuose susirinkę Lietuvos keleivių vežėjai tapo istorinio įvykio dalyviais – įsteigta pirmoji Lietuvoje Keleivių vežimo asociacija. Iki šiol keleivių vežėjams autobusais atstovavo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava“.

Asociacijos prezidentu išrinktas didžiulę patirtį ir daug kompetencijos keleivių vežimo srityje turintis buvęs ilgametis bendrovių „Vilniaus autobusai“ bei „Vilniaus viešasis transportas“ generalinis direktorius Gintaras Nakutis. Su juo kalbamės apie asociacijos tikslus, pastarojo meto keleivių vežėjų problemas ir lūkesčius.

– Kodėl atsirado būtinybė kurti naują asociaciją kaip tik dabar?

– Daug metų keleivių vežėjai priklausė asociacijai „Linava“. Nemaža dalis įmonių buvo ir tarp šios asociacijos steigėjų. Vis dėlto absoliučią daugumą „Linavoje“ sudaro krovinių vežėjai. Nenuostabu, kad ir mūsų, keleivininkų, klausimams spręsti skiriama pernelyg mažai dėmesio. Negalime teigti, kad esame pamiršti, tačiau mūsų klausimai labai dažnai atsidurdavo antroje vietoje.

Be to, mes, keleivininkai, nuolat sulaukdavome krovininkų priekaištų, kad esame išlaikytiniai, kad keleivinio transporto įmonių sumokamas nario mokestis nepadengia trijų mūsų labui dirbančių žmonių išlaikymo išlaidų. Akivaizdu, kad nei mums patinka būti išlaikytiniais, nei krovininkams patinka mus išlaikyti.

Apsispręsti padėjo ir tai, kad pastaruoju metu asociaciją „Linava“ drebina vidiniai nesutarimai, nuolatiniai bylinėjimaisi teismuose. Tikėjomės, kad tokia situacija laikina, viskas pamažu susitvarkys, tačiau padėtis tik aštrėja. Pastaruoju metu susirinkę į keleivininkų pasitarimus kalbamės apie „Linavos“ vidaus problemas, esame įveliami į tarpusavio konfliktus bei ginčus, nelieka laiko spręsti savo klausimus, susijusius su  keleivių vežimo veikla. Teikiame asociacijai siūlymus dėl vienų ar kitų problemų sprendimo, tačiau atsako nesulaukiame.

Gaila, bet asociacija „Linava“ jau nebėra ta autoritetinga organizacija, kokia buvo prieš dešimtį ar daugiau metų.

Be to, remiamės ir Latvijos pavyzdžiu, kur nuo pat nepriklausomybės atkūrimo keleivininkai turėjo savo asociaciją. Latvijos keleivių vežėjų asociacija vienija apie keturiasdešimt narių. Reiškia, keleivių vežėjai gali išlaikyti savo asociaciją, kuri spręstų vien tik jiems rūpimus klausimus.

– Kada keleivių vežėjams kilo mintis išeiti iš „Linavos“?

– Tokia mintis brendo jau seniai. Tačiau svarstėme, ar pavyks, ar keleivių vežėjai vienysis po nauja vėliava. Pirmą kartą esminių permainų siekiantys vežėjai susirinko rugpjūčio 2-ąją. Tuomet devynios įmonės pasirašė ketinimų protokolą steigti naują asociaciją. Pirmajame susirinkime rugsėjo mėnesį  Vilniuje dalyvavo 17-os keleivinio transporto įmonių atstovai. Į antrąjį susirinkimą Kaune spalio mėnesį jau susirinko 22 keleivių vežėjai.

Iki steigiamojo susirinkimo apsisprendusios buvo 14 įmonių. Jos ir tapo Lietuvos keleivių vežimo asociacijos steigėjomis. Vis dėlto steigiamajame susirinkime svečių teisėmis dalyvavo ir kiti vežėjai. Jie kol kas stebi situaciją iš šalies, bet kai kurie rimtai galvoja tapti asociacijos nariais. Tai rodo, kad nauja asociacija vežėjams svarbi, kad Lietuvos keleivinio transporto įmonės nori dirbti kartu visų mūsų svarbiausio tikslo – patogiai ir saugiai vežti keleivius – labui.

– Kodėl keleivių vežėjams svarbu vienytis?

– Keleivininkai nuo seno garsėjo gražiais tarpusavio santykiais, vienybe. Drauge pavyko nuveikti daug gerų darbų. Susivieniję įgyvendinome Aplinkos ministerijos inicijuotą autobusų pirkimą už Lietuvos Ispanijai parduotus taršos leidimus.

Prisidėjome prie to, kad nebūtų taikomas akcizas suspaustoms gamtinėms dujoms, naudojamoms transporto priemonių varikliuose. Nuolat dirbome spręsdami įvairius einamuosius klausimus, keisdami Kelių transporto kodeksą, inicijuodami teisės aktų ir įstatymų pakeitimus.

– Kokius pagrindinius tikslus kelia asociacija?

– Pagrindinis mūsų siekis – populiarinti viešąjį transportą, kad kuo daugiau žmonių iš nuosavų automobilių persėstų į autobusus bei troleibusus, kad paslauga keleiviams būtų patogi ir gerai prieinama.

Ieškosime bendrų sąlyčio taškų su Lietuvos geležinkeliais, siekdami išnaudoti abiejų transporto rūšių galimybes. Labai svarbu rasti bendrą kalbą su valdžios atstovais.

Be to, žadame nuolat stebėti situaciją versle, padėsime vežėjams spręsti teisinius bei kitus svarbius klausimus.

– Ar dalyvavimas naujos asociacijos veikloje keleivių vežėjams atsieis brangiai?

– Lietuvos keleivių vežėjų asociacija žada išgyventi iš stojamųjų ir nario mokesčio. Taip pat naudosimės narių tiksliniais įnašais, parama, kitomis teisėtai įgytomis lėšomis bei pajamomis. Be abejo, kai kurioms įmonėms metinis mokestis bus didesnis nei asociacijoje „Linava“. Tačiau bent iš pradžių stengsimės išgyventi iš tokių lėšų, kurias pavyks surinkti.

Nario ir stojamais mokestis bus skaičiuojamas pagal įmonių ekonominį pajėgumą. Didesnės įmonės mokės daugiau, o mažesnės – mažiau.

Pirmajame asociacijos susirinkime suformuoti asociacijos valdymo organai, išrinktas prezidentas, prezidiumas, patvirtinti įstatai, naujoji asociacija artimiausiu metu bus įregistruota Juridinių asmenų registre ir pradės savo veiklą.

Periodiškai rinksimės aptarti problemų, priimsime sprendimus įvairiais klausimais. Į pasitarimus kviesime ir įmonių, kurios nepriklauso mūsų asociacijai, atstovus. Norėčiau pabrėžti, kad visos asociacijos narės bus lygios, visos, nepriklausomai nuo nario mokesčio dydžio, turės po vieną sprendžiamąjį balsą.

Naudodamasis proga, norėčiau pakviesti visus keleivių vežėjus vienytis ir jungtis prie asociacijos.

– Linkiu naujajai asociacijai kuo didžiausios sėkmės.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos 

  • apie-steig
  • apie-steig2
  • apie-steig3
  • apie-steig4