Įvyko Keleivinio transporto tarybos posėdis

05 birželio 04:31 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Gegužės 29 d. į posėdį rinkosi Keleivinio transporto tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas ir generalinis sekretorius Tomas Garuolis.

Į posėdį buvo pakviesti UAB „Efektyvi vadyba“ vadovai Rokas Milovanovas ir Rimtautas Dališanskis, kurie pristatė savo paslaugas, efektyvinant įmonių vidaus procesus, pav., išanalizavus įmonės dokumentų valdymo, automobilių parko valdymo, buhalterijos darbo procesus, specialistų rekomendacijos leidžia žymiai pagerinti įmonės veiklą ir tuo pačiu sutaupyti  lėšų. Trumpai pristatyti sėkmingiausi šių specialistų projektai.

Posėdyje užsiminta ir apie ES Reglamento dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą transporto įmonėse ir asociacijoje ir su tuo susijusius būtinus atlikti darbus. Šį klausimą pakomentavo asociacijos generalinis sekretorius T. Garuolis.

Kadangi ankstesniame Tarybos pasitarime buvo priimtas sprendimas, esant reikalui, kai reikia parengti teisės akto, reglamentuojančio keleivinį transportą, pakeitimo projektą, naudotis advokatų paslaugomis, į gegužės 29 d. Tarybos posėdį atvykę advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai“ atstovai Gintaras Černiauskas ir Aurelija Adomaitytė trumpai informavo apie savo veiklą ir galimybes padėti keleivių vežėjams. Svarstytos galimybės pasinaudoti teisinėmis advokatų paslaugomis ir mokėjimo už paslaugas būdai. Asociacijos prezidentas E. Mikėnas patikino, kad asociacija gina keleivių vežėjų interesus lygiai taip pat, kaip ir krovinių vežėjų, todėl šį klausimą būtina apsvarstyti prezidiume, kuris patvirtintų tam tikrą lėšų sumą keleivinio transporto juridiniams klausimams spręsti. Keleivinio transporto taryba, matydama teisinių paslaugų būtinybę, turėtų informuoti apie tai generalinį sekretorių, kuris vežėjų prašymą teiktų prezidiumui.

Tarybos posėdyje svarstyta padėtis asociacijos prezidiume. Tarybos pirmininkas R. Martinavičius paaiškino susidariusios priešpriešos tarp prezidiumo narių daugumos ir prezidento esmę. Jo nuomone, prezidentas tapo vienasmeniu valdymo organu, o prezidiumas – neveiksniu. Kadangi prezidentas to nepripažįsta, jis neteko daugumos palaikymo. Valdymo krizę sustiprino prezidiumo nario Romo Vosyliaus klausimas, kai Kauno regiono vežėjai pateikė prašymą atšaukti tik prieš pusmetį išrinktą prezidiumo narį.

Asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas, atsakydamas į jam mestus kaltinimus, pažymėjo, kad visi priekaištai ir kaltinimai neparemti jokiais įrodymais, todėl jis manąs, kad dauguma prezidiumo narių yra suklaidinti.

Tarybos nariai, išklausę abi puses, reikalavo pateikti konkrečius faktus, kurie pagrįstų prezidentui mestus kaltinimus. Kadangi konkretumo nesulaukta, Tarybos nariai prašė R. Martinavičiaus atšaukti savo parašą kreipimesi, kuriame buvo surašyti kaltinimai prezidentui.  Išsakyti priekaištai Tarybos pirmininkui, kad jis, nepasitaręs su Taryba, pasirašė.

Transporto reikalų skyrius

Linos Jakubauskienės nuotrauka