Keičiama Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa

21 gegužės 14:07 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė teisės akto projektas „Dėl LR vyriausybės gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo” pakeitimo.

 

Su siūlomais pakeitimais galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1cde27727af811e98a8298567570d639

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka