Keičiamas priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

24 sausio 05:17 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo projektai „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420 (1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo“ bei dėl 04.5.TID-R-518 priemonės aprašo pakeitimo.

 

Su dokumentais galite susipažinti čia:

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.pat_derinti_l?p_org=21

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka