Keleivininkų ketinimai kurti naują asociaciją – rimti

spalio 22 09:08 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Spalio 19-ąją susirinkę keleivių vežėjai nagrinėjo steigiamos Lietuvos keleivių vežimo asociacijos įstatus, kalbėjo apie būsimus tikslus ir ketinamus nuveikti darbus. Numatyta ir steigiamojo asociacijos susirinkimo data bei vieta.

 

 

 

 

Idėja brendo ilgai

Pasak bendrovės „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus Mindaugo Grigelio, idėja kurti tik viešojo transporto vežėjų asociaciją įmonių vadovų galvose brendo ne vienus metus. Priežastys – aiškios pozicijos ir politikos nebuvimas valstybiniame lygmenyje dėl savivaldybėms priklausančių vežėjų samdymo keleivių vežimo paslaugoms teikti, dėl kvalifikacinių reikalavimų taikymo atliekant viešuosius pirkimus, dėl rinkos liberalizavimo ir panašiai. Mūsų tikslas – kad klausimai būtų sprendžiami laiku, kad neatsidurtume prieš įvykusį faktą, kada jau nieko nebeįmanoma pakeisti“, – teigia M. Grigelis.

Anot jo, didėjant gyventojų pajamoms bei automobilių skaičiui Lietuvoje, mažėjant žmonių miestuose ir kaimuose, tuo pačiu mažėja ir viešojo transporto keleivių: „Mums reikia susitelkti, išsigryninti problemas, tendencijas. Klausimus reikia spręsti nuolat. Asociacija „Linava“, be abejo, nuveikė daug gerų darbų keleivinio transporto labui. Tačiau joje absoliučią daugumą sudaro krovininio transporto įmonės, todėl ir keleivininkų problemos jiems rūpi mažiau. Turėdami vien tik mus, keleivininkus, atstovaujančią asociaciją, galėtume dirbti sparčiau ir produktyviau“.

Bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ eksploatacijos direktorius Gintaras Nakutis pristatė asociacijos tikslus bei pagrindines veiklos gaires. „Mums labai svarbu žinoti situaciją sektoriuje, laiku reaguoti į pokyčius. Jei reaguoti vėluojama, pražiopsoti dalykai turi skaudžių ir dažnai negrįžtamų pasekmių. Planuoti savo poziciją ir daryti įtaką sprendimų priėmimui, kad sektorius vystytųsi darniai, lengviau tada, kai atsiranda tam tikra praktika“, sako G. Nakutis.

Iniciatyvinė grupė naujai asociacijai kurti susibūrė iš Vilniaus ir Kauno vežėjų. Jiems kilusioms mintims pritarė ir keleivininkai iš visos Lietuvos. Pirmajame susirinkime dalyvavo septyniolikos įmonių atstovai. Tai – mažiau nei pusė asociacijai „Linava“ priklausančių įmonių, tačiau sudarančios 85 proc. pagal įmonių apyvartą, 81 proc. – pagal darbuotojų ir 73 proc.– pagal turimų keleivinio transporto priemonių skaičių.

Tikslai ir siekiai

Pagrindinis naujai steigiamos asociacijos tikslas – atstovauti savo narių interesams, siekiant skatinti darnų judumą, teikti kokybiškas ir keleivių poreikius atitinkančias paslaugas, vienyti narius ir kviesti juos dialogui, derinti skirtingas pozicijas. Taip pat nagrinėti teisės aktus, nepraleisti nė vieno klausimo, kuris svarbus keleivių vežėjams ir tvariai sektoriaus plėtrai.

Pirmaeiliai asociacijos uždaviniai, kuriuos teks spręsti jau artimiausiu metu – grįžimas prie ES 1370/2007 reglamento nuostatų taikymo keleivių vežimo rinkos reguliavime, kur miestų savivaldybės, užtikrindamos paslaugų nepertraukiamumą,  turi teisę sudaryti sutartis paslaugų teikimui su joms priklausančiomis įmonėmis,  dalyvavimas AB „Lietuvos geležinkelių“ planuojamuose kombinuotose keleivių  vežimuose, glaudus bendradarbiavimas su neįgaliųjų organizacijomis ir kita.

„Svarbiausia pasiekti, kad valdžios institucijų atstovai su mumis tartųsi, kad kviestų į susitikimus, nepriimtų neaptartų ir nepasvertų sprendimų “, – sako bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

G. Nakučio teigimu, labai svarbus bendradarbiavimas su visais nariais asociacijos viduje. Visų narių teisės bus vienodos, nepriklausomai nuo įdėto indėlio ar įmonės dydžio. Lygiateisiškumo principas bus labai svarbus.

Asociacija nebus uždara – į ją galės jungtis ir kitų transporto rūšių, skirtų keleiviams vežti, atstovai, taip pat viešojo transporto organizavimu užsiimančios ir kitos įmonės.

Aptarta ir kita būsimosios asociacijos veikla – valdymas, prezidento, prezidiumo narių funkcijos, jų rinkimo bei atšaukimo procedūros, taip pat lėšos, nario mokesčio dydis ir kita. Kalbėta apie tai, iš kur dar būtų galima pritraukti lėšų asociacijos veiklai, ne vien tik iš nario mokesčio.

Galimos grėsmės

Asociacijos „Linava“ viceprezidentas Rimantas Martinavičius kalbėjo apie grėsmes, kurios gali kilti naujai kuriamai asociacijai.

„Akivaizdu, kad lėšų reikia surinkti nemažai. Jų reikės ne tik darbuotojų atlyginimams, konsultantams, patalpų išlaikymui. Neįsivaizduoju, kaip įmonės jausis lygios, jei viena sumokės daugiau, kita mažiau. Svoris yra ten, kur pinigai. Abejoju, ar asociacija bus lojali visiems. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad asociacija „Linava“ niekada neskriaudė keleivių vežėjų. Sutinku, kad nepadarytų darbų yra, bet padarytų kur kas daugiau. Vidinių nesutarimų taip pat yra, jos, žinoma, yra blogis, bet ateityje viskas baigsis gerai“, – teigia R. Martinavičius.

Jį taip pat domino ir būsimosios asociacijos bei „Linavoje“ liekančių vežėjų bendradarbiavimas, jų tarpusavio santykiai. M. Grigelis patikino, kad santykiai bus kolegiški, bendradarbiavimas vyks. Vežėjai galės dalyvauti abiejų asociacijų veikloje.

„Be abejo, asociacijos narių interesai nebus vienodi. Vieni vežėjai privatūs, kiti priklauso savivaldybėms. Vieni turi stotis, kiti – ne, vieni veža priemiesčio maršrutais, kiti – ne. Tačiau asociacija tam ir yra, kad suderintų visų poreikius. Tikimės, kad tai padaryti pavyks. Susibūrus kartu, spręsti problemas operatyviau, paprasčiau ir efektyviau“, – sakė M. Grigelis.

Susirinkusiems vežėjams pristatyti Lietuvos keleivių vežimo asociacijos įstatai, vežėjai teikė pasiūlymus, diskutavo.

Numatyta ir steigiamojo susirinkimo data. „Yra klausimų, kuriuos privalome spręsti neatidėliodami. Situacija keleivinio transporto sektoriuje nuolat kinta. Kuo anksčiau pradėsime darbus, tuo jie bus efektyviau ir sparčiau atliekami“, – pabrėžia M. Grigelis.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos