Keleivių vežėjai galės pretenduoti į ES lėšas specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimui gerinti

11 gegužės 04:38 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rokas Masiulis 2017 m. balandžio 21 d. pasirašė įsakymą „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir transporto paslaugų prieinamumo didinimas” projektų finansavimų sąlygų aprašo patvirtinimo.” 

Pagal aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 868 860 eurų. Priemonės tikslas – padidinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą.

Tarp Apraše remiamų veiklų – ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms bei jų aprūpinimas dviračių laikymo įranga.

Su dokumento tekstu galite susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a6c6c10265011e78397ae072f58c508

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka