Keleivių vežėjų susitikime Jonavoje – apie naują leidimų išdavimo tvarką

01 liepos 04:20 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Birželio 28 d. Lietuvos keleivių vežimo asociacija pakvietė keleivių vežėjus į Jonavą pasitarti dėl Susisiekimo ministerijos parengto Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių projekto (naujos redakcijos).

 

 

„Projektas iš esmės keičia tolimojo susisiekimo reguliavimą,  yra daug diskutuotinų klausimų, nuo kurių sprendimo gali priklausyti mūsų ateitis ne tik tolimojo susisiekimo sektoriuje – tai gali paveikti ir vietinį – miesto ir priemiesčio – susisiekimą,“ – kviesdamas į susirinkimą rašė LKVA prezidentas Gintaras Nakutis.

Birželio 21 d. šis projektas buvo pristatytas Susisiekimo ministerijoje, pristatyme dalyvavo viceministras Paulius Martinkus, taip pat kiti atsakingi susisiekimo ministerijos, Transporto saugos administracijos, Konkurencijos tarybos darbuotojai. Į jį buvo pakviesti ir LKVA, LINAVA bei Savivaldybių asociacijų atstovai.

Jonavoje susirinkę keleivių vežėjai aptarė Taisyklių projekto svarbiausias nuostatas, diskutavo dėl reikalavimų vežėjams ir transporto priemonėms, maršrutų sudarymo taisyklių, leidimų sustabdymo, ypač daug klausimų kilo dėl tvarkaraščių derinimo procedūrų.

Per pasitarimą išsakytos pastabos Taisyklių projektui bus apibendrintos ir pateiktos Susisiekimo ministerijai.

G. Nakučio paprašėme pakomentuoti pasitarimo rezultatus.

„Galiu pasidžiaugti, kad pasitarime keleivių vežėjai buvo aktyvūs, reiškė savo nuomonę dėl Leidimų išdavimų taisyklių naujos redakcijos projekto.

Leidimų išdavimo taisyklės iki šiol buvo taikomos tiek vietiniam, tiek tolimajam susisiekimui, priėmus naująsias, būtų reglamentuojamas tik tolimasis susisiekimas. Klausimas – ar tai neprieštaraus Kelių transporto kodeksui, kuriame Susisiekimo ministerija nustato leidimų išdavimo taisykles abiejų rūšių susisiekimui?

Reikalaujama, kad vairuotojai prieš reisą būtų patikrinti dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų. Alkoholio patikrinimo tvarka griežtai ir aiškiai reglamentuota, tačiau kaip ir kokiomis priemonėmis turi būti tikrinamas psichotropinių medžiagų naudojimas – neaišku. Pvz., neblaivumas tikrinamas alkotesteriu, o kuo ir kaip patikrinti apsvaigimą nuo psichotropinių medžiagų? Ar yra kitokie nei laboratoriniai tyrimų būdai?

Įvedamas transporto priemonių amžiaus cenzas  – 15 ir 7 metų, jei tolimojo susisiekimo maršrute yra atitinkamai viena ar dvi I-os kategorijos autobusų stotys.

Visiems suprantamas reikalavimas, kad būtų įrengtos šildymo ir kondicionavimo sistemos, tačiau klausimų kelia reikalavimas transporto priemonėse laikytis higienos normų (mikroklimato reikalavimų), taikomų visuomeninėms patalpoms. Vežėjų nuomone, turėtų būti parengtos atskiros mikroklimato normos transporto priemonėms.

Pati didžiausia naujovė – teisė vežti (e-leidimas) keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais išduodama neterminuotai, pats vežėjas sudaro maršrutą ir su autobusų stotimis suderina tvarkaraštį. Vežėjams kilo nemažai klausimų dėl maršrutų sudarymo procedūrų – turės būti pasirašomos sutartys su maršruto trajektorijoje esančiomis autobusų stotimis ir savivaldybėmis, vis dėlto neaiškus tokių sutarčių turinys. Tvarkaraščiai turės būti derinami su autobusų stotimis, tačiau neaišku, kaip reikės suderinti vežėjų ir keleivių interesus, esant ribotoms stočių techninėms galimybėms, pvz., nedidelis išvykimo peronų skaičius.

Taisyklių projekte išvardinti pažeidimai, dėl kurių leidimas gali būti sustabdytas 15 dienų: vežėjas nevykdo alkoholio ir psichotropinių medžiagų kontrolės, transporto priemonės neatitinka reikalavimų, nevykdo bilietų pardavimo reikalavimų, nukrypsta nuo tvarkaraščio daugiau kaip 15 min., neteikia duomenų į IS „Vintra“ ilgiau, kaip  48 val. ir kt.

Nurodyti ir leidimų panaikinimo atvejai: vežėjas bankrutavo, likviduojamas, neteko licencijos, pradėjo vežti keleivius dar neturėdamas leidimo, vežė keleivius, kai leidimas buvo sustabdytas, leidimas sustabdytas antrą kartą per 12 mėn., pateikė klaidingą informaciją ir kt.

Taisyklėse taip pat numatytas pereinamasis laikotarpis kai kuriems reikalavimams transporto priemonėms (amžiaus cenzas, reikalavimai mikroklimatui salone), vežėjams, kurie dabar turi sutartis su LTSA, teisė vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais suteikiama automatiškai ir taisyklės tokiems vežėjams įsigalios po metų.

Jei šios taisyklės bus priimtos, iš pagrindų keisis tolimojo susisiekimo reglamentavimas, teisė vežti keleivius bus suteikiama paprasčiau, atsiras griežtesni reikalavimai vežėjams, iškils daug praktinių klausimų dėl maršrutų sudarymo ir tvarkaraščių derinimo, atsižvelgiant į keleivių poreikius, vežėjų pageidavimus ir autobusų stočių galimybes.

Vis dėlto taisyklėse pasigedome didesnio ir aktyvesnio LTSA, kaip tolimojo susisiekimo reguliuotojo, vaidmens, užtikrinant vežėjams lūkesčius atitinkančią darbinę aplinką, kontroliuojant taisyklių laikymąsi, užkertant kelią vežti keleiviu nelegaliai, sprendžiant tarp vežėjų kylančius ginčus, o svarbiausia – užtikrinant vartotojų teises.

Į vartotojų teisių užtikrinimą mes žiūrime iš praktinių Taisyklių įgyvendinimo aspektų. Ne paslaptis, kad, įsigaliojus naujai tvarkai, vežėjai sudarinės tik tokius maršrutus, kuriuose tikimasi didelio keleivių srauto, nutrauks tuos, kuriuose keleivių mažai.

Nesuvaldžius proceso, gali būti sugriautas tarp kaimyninių šalių bene geriausias per ilgus metus susiformavęs Lietuvos tolimojo susisiekimo maršrutų tinklas, kuris valstybės biudžetui nieko nekainuoja. Daug keleivių generuojančiuose maršrutuose atsiras didesnė paslaugos pasiūla, tačiau kryptyse, kuriuose keleivių nėra daug – miestai ir miesteliai ar net rajonų centrai gali likti be tolimojo susisiekimo maršrutų. Tokiu atveju gyventojų kelionių poreikiams užtikrinti vežėjai bus samdomi savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšomis.

Ministerijos ir LTSA atstovai yra pasirengę išklausyti visas nuomones, todėl parengsime savo pasiūlymus ir tikimės, kad į juos bus atsižvelgta“.

eBus.lt