Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forume – ir apie mobilumo paketą

08 rugsėjo 04:18 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Rugsėjo 4-ąją vykusiame Forumo susirinkime dalyvavo Forumo pirmininkas Bronius Bučelis,  Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos dokininkų sąjungos pirmininkas Romas Liaudanskis, UAB „Kauno autobusai“  darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Marius Skrebela, UAB, „Vilniaus viešasis transportas“ profesinė sąjunga Solidarumas pirmininkas Jonas Petraška, UAB TOKS Darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, Lietuvos profesinių sąjungų aljansas pirmininkas Audrius Cuzauskas, Anželika Nikitina, Halina Maskovskaja, UAB,,Vilniaus viešasis transportas‘ Naujosios sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, komiteto narė Jelena Vajevadova.

 

Forumo pirmininkas informavo Tarybos narius apie 2020 m. birželio 26 d. vykusį susirinkimą, priminė priimtus sprendimus. Akcentuota, kad Europos parlamentui priėmus sprendimą dėl mobilumo paketo, turėtų palengvėti darbas krovininio transporto vairuotojams.

A. Cuzausko teigimu, Lietuvos vežėjai neužtikrina tinkamų sąlygų, vairuotojai priversti miegoti kabinose. Dažniausiai darbdaviai dirbančiuosius iš trečiųjų šalių verčia pasirašyti prašymus nemokamų atostogų ir juos atleidžia iš darbo, vadovaudamiesi Darbo kodekso 58 str.

Europos parlamentui priėmus mobilumo paketą, Lietuvai reikės keisti Teisės aktus, kad būtų užtikrinamos tinkamos sąlygos vairuotojams. LPSA pirmininkas nesuprato Lietuvos Vyriausybės sprendimo, kuris palaiko lobistų siūlymą kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl mobilumo paketo, apskųsti Europos parlamento sprendimus. Lietuvai tai kainuos apie 1 mln. 200 tūst. eurų, tai gali atsiliepti skiriant Lietuvai subsidijas žemės ūkiui ir kitiems projektams finansuoti.

A. Cuzauskas kalbėjo apie tai, kad Darbo ginčų komisijose nuolat nagrinėjamos bylos dėl laiku neišmokamų atlyginimų, darbo laiko apskaitos pažeidimų ir kitų diskriminacinių sąlygų vairuotojams. ES Parlamentas priėmė mobilumo paketą, taip siekdamas palengvinti vairuotojų darbą.

P. Bekėža informavo, kad laivų savininkai, vadovaujantis ES Teisės aktais ir tarptautinėmis konvencijomis, pasirašė kolektyvines sutartis, kurios yra privalomos visiems darbdaviams. Konvencija dėl darbo ir poilsio laiko galioja 90 pasaulio šalių ir jos privalo laikytis laivų savininkai. Valstybinė inspekcija kontroliuoja laivų savininkus, tikrina, kaip vykdoma konvencija dėl darbo ir poilsio laiko ir laikų išmokamų atlyginimų. Be to, ITF ir ETF kontroliuoja, kaip vykdomos pasirašytos kolektyvinės sutartys.

Aptarta situacija dėl Covid 19 įtakos keleivinio transporto bendrovėms ir jų darbuotojams. Išklausyta darbuotojų atstovų informacija. Forumo pirmininkas priminė, kad Europos komisija siūlo suteikti Lietuvai 602 mln. eurų finansinę paramą nuo koronaviruso nukentėjusiems darbuotojams apsaugoti.

Forumo pirmininkas informavo apie įvykusį Baltijos šalių  transportininkų susitikimą Latvijoje, Siguldoje, ir priimtus sprendimus toliau bendradarbiauti su kolegomis iš kaimyninių šalių.

Forumo tarybos nariai aptarė iškeltus kandidatus į Seimo narius ir  palaikė jų kandidatūras. Seimo rinkimai vyks spalio 11 d.

Kitas Forumo susirinkimas numatytas Kaune gruodžio 11 d.

Bronius Bučelis