Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumas traukiasi iš derybų su „Linava“

20 birželio 04:15 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumas ir Lietuvos Vežėjų profesinė sąjunga pasitraukė iš kolektyvinių derybų su Lietuvos nacionaline vežėjų keliais asociacija „Linava“.

 

 

 

Lietuvos Trišalė taryba įgaliojo Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumą pradėti kolektyvines derybas su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociaciją ,,Linava“

Kolektyvinės derybos prasidėjo 2019 m. gegužės 8 d., per pirmąjį kolektyvinių derybų darbo grupės posėdį sutarta, kad kolektyvinių derybų šalys yra: Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija ,,Linava“ ir Lietuvos  transporto profesinių sąjungų Forumas. Sutarta sudaryti derybų grupę, deleguoti po 8 atstovus iš kiekvienos derybinės pusės, o posėdžius laikyti teisėtais, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip po 4 kiekvienos šalies derybininkus.

Forumas pateikė „Linavai” kolektyvinės šakinės sutarties projektą, kuriame numatytas koeficiento ir dienpinigių dydis. Kolektyvinės sutarties galiojimo laikas – 2 metams.

Darbdavių reikalavimai buvo teikiami šiose srityse: dėl atlyginimo turtinės žalos dydžio didinimo, dėl didesnės viršvalandžių normos, dėl lankstesnio darbo ir poilsio režimo, dėl nakties darbo trumpinimo nuo 7 iki 4 val., dėl šiurkščių darbo pareigų pažeidimo sąvokos išplėtimo,  dėl draudimo išlaidų pasidalinimo, profesinis pensijų fondas, ginčų sprendimo institutas – taikymo funkcijos ir kiti pasiūlymai.

Klaipėdoje vykusiame Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumo tarybos susirinkime birželio 14 d. buvo priimtas sprendimas nesutikti su siūlomu  minimalaus atlyginimo koeficiento 1,4 ir 60 % dydžiu ir siūlyti 1,5 koeficiento ir 60  % dydį krovininio transporto vairuotojams. Vyriausybės nutarimo projekte yra numatytas 2 koeficientas nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Be to, nepritarta, kad profesinės sąjungos prisidėtų finansiškai atlyginant darbdaviams  patirtą žalos dydį. Skaičiuojama, jog du trečdalius vairuotojų darbo užmokesčio sudaro dienpinigiai, kurie nėra apmokestinami ir apskritai nelaikytini darbo užmokesčiu. Vidutiniškai darbuotojai uždirba apie 500 eurų, ir tik nuo šios sumos skaičiuojamos įmokos pensijoms ir kitoms socialinėms garantijoms.

Kolektyvinėse derybos vyko Linavos būstinėje nuo 10.00 val. iki 15.00 val. Matydami, kad negali susitarti dėl didesnio koeficiento dydžio, Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumo kolektyvinių derybų atstovai: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos Vežėjų profesinė sąjungos pirmininkas Audrius Čuzauskas, pirmininko pavaduotoja Rita Kairienė pasitraukė iš kolektyvinių derybų. Forumas artimiausiu metu pateiks „Linavai“ pareiškimą dėl pasitraukimo iš kolektyvinių derybų, atšauks ir deleguotų darbuotojų atstovų sąrašą.  Pasitraukusios Lietuvos profesinių sąjungų Forumo atstovai surengė BNS spaudos konferenciją ir informavo apie pasitraukimo priežastis.

Kolektyvinės derybos vyko su LPS ,,Solidarumas“ darbuotojų atstovais, jose dalyvavo Solidarumo vicepirmininkas Rimtautas Ramanauskas, Teisininkas Vitalijus Jarmantovičius, Baltijos  transporto ,,Solidarumas‘ pirmininkas Gintaras Čiužas ir  Pietų Lietuvos profesinė sąjunga, ,,Solidarumas“ pirmininkas Arūnas Lekavičius. LPS „Solidarumas“ darbuotojų atstovai pritarė Linavos siūlymams mokėti krovininio transporto vairuotojams 1,4 ir 60 % koeficiento dienpinigius. Pritarė siūlymui drausti krovininio transporto vairuotojus, įgyvendinant LPS ,,Solidarumas“ projektą, nes posėdyje dalyvavo IBG(Insurance brokers group) pardavimo vadovas. Veikiausiai Solidarumo atstovai toliau derėsis dėl kolektyvinės sutarties, kuri galios Solidarumo nariams krovininio transporto sektoriuje. Numatyta pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį rugsėjo 16 d.

Šis klausimas bus svarstomas ir birželio 25 d. Lietuvos trišalėje taryboje. Tikimės, kad Trišalė taryba įvertins krovininio transporto grėsmę ir Solidarumo vedamas kolektyvines derybas su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija ,,Linava“.

Bronius Bučelis