„Linavos“ informacija dėl galimai neteisėtų asociacijos prezidento veiksmų

spalio 24 03:46 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Spalio 17 d. antru prezidiumo posėdžio darbotvarkės klausimu buvo svarstytas darbo sutarties su asociacijos prezidentu nutraukimas. Šiek tiek konteksto: 2017 m. įsigaliojus naujam LR Darbo kodeksui, darbo sutartys su kolegialiu valdymo organu – asociacijos prezidiumu tapo nebegalimos ir turėjo būti nutrauktos per 5 darbo dienas. To padaryta nebuvo nei pernai, nei šiemet. Tik šių metų rugsėjo mėn. prezidiumas priėmė nutarimą dėl tokių sutarčių nutraukimo. Po tokio prezidiumo sprendimo, sutartis su prezidentu turėjo būti nutraukta nedelsiant, tačiau…

 

Asociacijos generalinis sekretorius M. Atroškevičius informavo, kad negali įvykdyti praėjusio prezidiumo posėdžio nutarimo nutraukti sutartį su prezidentu, kuri turėtų būti nutraukta vadovaujantis naujuoju LR Darbo kodeksu. Tačiau pasak M. Atroškevičiaus, prezidentas atsisako pasirašyti darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu ir pasirašyti paslaugų teikimo sutartį. Taip prezidentas ne tik nevykdo teisėtų prezidiumo nutarimų, bet galimai sudaro prielaidas pažeisti ir įstatymus bei naująjį Darbo kodeksą. „Tokie prezidento veiksmai yra netoleruotini ir gėdingi. Kas atsakys jei prasidės VMI patikrinimas ir jie mūsų asociacijoje ras tokius pažeidimus?“, – klausė asociacijos generalinis sekretorius.

E. Mikėnas paaiškino, kad laukia revizijos komisijos išvadų dėl sutarties nutraukimo. Vėliau posėdžio metu revizijos komisija patvirtino, kad sutartis turi būti nutraukta. Deja, prezidentas nusprendė nekreipti dėmesio į prezidiumo nutarimus, darbo kodeksus ir įstatymus, ir sutarties iki šiol nėra nutraukęs. Dėl tokio prezidento elgesio ir tam, kad būtų išaiškinta situacija, nuspręsta kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

Linavos informacija