Naujai įregistruoti teisės aktų projektai

15 kovo 04:49 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Praėjusią savaitę registruoti šie teisės aktų projektai:

Įsakymo projektas 24-3431, 2024 m. kovo 06 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projektas parengtas, siekiant patikslinti, kad techninė apžiūra transporto priemonių išmetamųjų dujų kiekiui viršijus ribines vertes panaikinama po 48 valandų.

Nutarimo projektas 24-3602, 2024 m. kovo 07 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL PAVYZDINIŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka