Naujai išrinkti „Automobilininko“ tarybos nariai rinkosi į pirmąjį posėdį

14 gegužės 03:51 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos Veteranų kampelis

Balandžio  26 d. vykusiame klubo „Automobilininkas“ visuotiniame susirinkime išrinktas prezidentas ir nauja klubo taryba.

Prezidentu dvejų metų kadencijai perrinktas Gintaras Nakutis, išrinkti aštuoni prezidiumo nariai: Algimantas  Kondrusevičius, Antanas Vyčas, Arūnas Urbonas, Henrikas Mackėla, Jevgenij Stolovickij, Juozapas Grabys, Lina Jakubauskienė, Rimantas Markauskas.

Gegužės 13 d. naujai išrinkta taryba rinkosi į pirmąjį posėdį.

G. Nakutis pristatė situaciją su visuotiniame susirinkime priimtų įstatų pakeitimų įregistravimu bei posėdžio darbotvarkę.

Pirmasis klausimas – viceprezidento, sekretoriaus ir finansininko rinkimai. Viceprezidento pareigas dvejus metus eiti pasiūlyta J. Grabiui, tarybos sekretoriaus bei finansininko – R. Markauskui. Kandidatūroms vienbalsiai pritarta.

Antrasis klausimas – tarybos narių pasiskirstymas pareigomis. Už narių apskaitą bus atsakingas G. Nakutis, už nario mokesčio rinkimą bei elektroninių laiškų išsiuntimą klubo nariams – A. Vyčas, už sveikinimo atvirukų siuntimą – J. Grabys, už interneto svetainės turinį ir atnaujinimą – G. Nakutis ir L. Jakubauskienė.

Kuratoriais Vilniaus regionui patvirtinti J. Grabys, J. Stolovickis, Donatas Lukošius, A. Kondrusevičius ir H. Mackėla.

Aptartas Tarybos darbo planas – numatyti posėdžiai, jų preliminarios datos, aptartos temos, kurias ketinama svarstyti kiekviename iš jų.

Bus tęsiama ankstesnė klubo veikla: siunčiami sveikinimai su gimtadieniu klubo nariams, tvarkoma klubo interneto svetainė, „Automobilininko“ nariai bus informuojami SMS žinutėmis ir elektroniniu paštu apie klube organizuojamas ekskursijas bei renginius. Bus aiškinamasi, kodėl laiku nesumokamas klubo nario mokestis, sudaromi daugiau nei metus nemokančiųjų sąrašai ir jie pateikiami tarybai.

Žadama organizuoti paramos klubui kampaniją, 1,2 proc. paramos rinkimą ir kt.

Kaip ir kasmet, ateinantį pavasarį bus rengiamas klubo narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, o šį rudenį – metinė sueiga. Šiemet ji vyks Alytuje. Alytaus regiono vadovė Dalytė Venčkauskienė trumpai pakomentavo, kaip šiai sueigai rengiamasi.

Numatoma ir keletas išvykų bei apsilankymų Vilniaus regiono nariams, prie kurių galės prisijungti ir visi pageidaujantys „Automobilininko” nariai.

Visa klubo veikla patvirtinta su išsakytomis pastabomis.

„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė ir kitus aktualiausius klausimus.

Lina Jakubauskienė