Neliks Transporto investicijų direkcijos

gegužės 31 03:31 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo sektoriuje optimizuojant biudžetinių įstaigų veiklą, nuo š. m. birželio 5 d. nebeliks Transporto investicijų direkcijos (TID). Šios įstaigos pagrindines funkcijas perims VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), kuri taps ES lėšų administravimo tarpinstituciniu kompetencijų centru. Tokiai Susisiekimo ministerijos inicijuotai įstaigų pertvarkai šiandien pritarė ministrų kabinetas.

 

 

TID reorganizavimo ir funkcijų perdavimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad iki šiol TID ir CPVA vykdo panašias funkcijas ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo srityje. Abiejų įstaigų tikslai ir veiklos pobūdis yra panašūs, skiriasi tik veiklos sritys: TID veikia transporto infrastruktūros plėtros, CPVA – švietimo, informacinės visuomenės, kultūros, užimtumo ir socialinės sanglaudos, sveikatos apsaugos ir techninės paramos srityse.

Kadangi po pertvarkos transporto infrastruktūros plėtrai skiriamas ES lėšas administruos ir jų panaudojimo priežiūrą vykdys Finansų ministerijai pavaldi CPVA, bus atskirtos projektų įgyvendinimo bei priežiūros funkcijos ir užtikrintas skaidresnis ES lėšų panaudojimas susisiekimo sektoriuje. Veiklos skaidrumas ir geresnis viešojo sektoriaus valdymas yra vieni svarbiausių Susisiekimo ministerijos prioritetų.

Pagrindines funkcijas perdavus CPVA, TID bus reorganizuota ją prijungiant prie Lietuvos transporto saugos administracijos. Taip bus užtikrintas sklandus šios įstaigos likusių funkcijų vykdymo tęstinumas.

Papildomų valstybės biudžeto lėšų šiai pertvarkai neprireiks, nes bus panaudoti TID šių metų veiklai numatyti asignavimai.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka