Numatoma keisti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką

08 gruodžio 04:50 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, pagal kuriuos nuo ateinančių metų pradžios turėtų keistis biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, didėti minimalios ir maksimalios koeficientų ribos, daugėti skatinimo priemonių.

Mažiausiai uždirbantiems atlyginimai vidutiniškai didėtų 7 proc.

Tęsiant viešojo sektoriaus reformą, nuo 2024 metų planuojama keisti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimą.

Pagal projektą, pareiginės algos koeficientai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatytą pareiginės algos bazinį dydį – 1785,4 Eur.

Įstaigų vadovams būtų paliekamas pareiginių algų koeficientų intervalas, kitiems darbuotojams – tik minimalios koeficientų ribos pagal pareigybių grupes, numatant, kad darbuotojų koeficientai negali viršyti vadovo pareiginės algos maksimalaus koeficiento dydžio (3,98), išskyrus, kai pareigybės yra trūkstamų profesijų sąraše, kultūros ir meno darbuotojai yra įgiję nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą arba kai darbuotojas turi kvalifikacinę kategoriją. Konkretūs koeficientai arba koeficientų intervalai diferencijuoti pagal kriterijus, tokius kaip profesinio darbo patirtis, darbo sudėtingumo ar atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių turėjimas, būtų numatyti įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje, kuri nustatoma kolektyvinėje sutartyje arba pasikonsultavus su darbuotojų atstovais. Ji turėtų būti parengta atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijas.

Svarstomais pakeitimais taip pat ketinama didinti minimaliuosius pareiginės algos koeficientus, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. MMA nustačius 924 eurus ir pareiginės algos bazinį dydį – 1785,40 eurų, jų dydžiai eurais nebūtų mažesni už nustatytą MMA. Biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalieji koeficientai vidutiniškai didėtų 7 proc.

Minimalieji pareiginės algos dydžiai padidėtų nuo 65 iki 610 Eur ir paliestų apie 47 tūkst. darbuotojų. Minimalių koeficientų didinimui reikės beveik 39 mln. Eur.

Palyginti su pareiginės algos koeficientais, nustatytais iki 2023 m. gruodžio 31 d., C lygio pareigybių (slaugytojo padėjėjo, ugniagesio gelbėtojo, vairuotojo, virėjo ir kt.) pareiginės algos minimalios ribos padidėjimas sudarytų 69 eurus, B lygio (apskaitininko, sandėlininko, sekretoriaus ir kt.) – 65 eurus, A lygio (teisininko, buhalterio, bibliotekininko ir kt.) – 80 eurų, struktūrinio padalinio pavaduotojo (A lygis) – 87 eurus, struktūrinio padalinio vadovo (A lygis) – 83 eurus, įstaigos vadovo pavaduotojo – 257 eurus, įstaigos vadovo (kultūros centro, sporto centro, daugiafunkcinio centro ir kt.) – 610 eurų.

Kintamoji dalis galėtų likti kaip viena iš sudėtinių darbo užmokesčio dalių, jeigu ji būtų numatyta darbo apmokėjimo sistemoje. Kintamoji dalis taip pat liktų darbo užmokesčio sudėtine dalimi 2024 metais po vertinimo už 2023 metus.

Projekte numatyta, kad darbuotojus būtų galima skatinti įvairiais kitais būdais, pavyzdžiui, skiriant piniginę išmoką, papildomas apmokamos poilsio dienas, padidinant pareiginės algos koeficientą, finansuojant kvalifikacijos kėlimą.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka