Patvirtintas naujas „Vilniaus viešojo transporto“ audito komitetas

28 rugsėjo 04:03 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Šią savaitę darbą pradėjo naujai suformuotas bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) audito komitetas. Jį sudarys 3 nepriklausomi nariai, audito komiteto sudėtį ketverių metų kadencijai patvirtino Valdyba.

Į bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ audito komiteto sudėtį buvo įtraukti du nepriklausomi valdybos nariai – energetikos sektoriaus grupių įmonėse didelę patirtį sukaupęs, buvęs „EPSO-G“ finansų direktorius Algirdas Juozaponis ir bendrovės „Leaners“ partneris, direktorius bei tarptautinis konsultantas organizacijų valdymo klausimais Robertas Šerėnas. Trečiąja nepriklausoma audito komiteto nare tapo Irena Petruškevičienė, turinti ilgametę darbo patirtį didelių Lietuvos ir tarptautinių įmonių audito komitetuose.

Audito komiteto pirmininku išrinktas Algirdas Juozaponis.

„Valdybos komitetą sudaro solidžią ekspertinę patirtį turintys nariai, kurie padės užtikrinti skaidrią įmonės veiklą. Artimiausiu metu didžiausią dėmesį skirsime nepriklausomų išorės auditorių atrankai ir pasirengimui 2023 m. finansinių ataskaitų auditui. Taip pat planuojame dirbti su Bendrovės rizikų valdymo politikos įgyvendinimu bei jos atnaujinimo poreikio įsivertinimu“, – audito komiteto planais dalinasi A. Juozaponis.

Audito komitetas yra atsakingas už VVT vadovo ir valdybos informavimą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus, vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos Bendrovės finansinei atskaitomybei,  stebėseną. Taip pat audito komitetas stebi finansinių ataskaitų auditą, teikia rekomendacijas dėl auditoriaus ar audito įmonės atrankos procedūrų tinkamo užtikrinimo.

Audito komiteto nariai nagrinėja vidaus ir išorės audito pateiktas pastabas ir rekomendacijas dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei buhalterinės apskaitos tvarkymo. Taip pat teikia valdybai nuomonę dėl išorės audito įmonės pateiktų pastabų ir rekomendacijų aktualumo.

Pagrindinė VVT veikla – keleivių vežimo paslaugos autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste ir priemiestyje. Bendrovė aptarnauja virš 70 proc. visų miesto maršrutų, joje dirba apie 1890 darbuotojų. Pagrindiniai bendrovės strateginiai tikslai patvirtinti 2023 m. strateginiame veiklos plane – tai transporto priemonių ir parkų atnaujinimas, veiklos procesų efektyvinimas ir skaitmenizavimas, darbuotojų darbo bei keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas.

Pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka