Per gyvenimą sukaupto stažo įtaka pensijos dydžiui: kodėl svarbu jį kaupti?

05 lapkričio 05:00 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė naują socialinio draudimo pensijos indeksavimo mechanizmą, pagal kurį vyks spartesnis, nei šiuo metu nustatytas, pensijų indeksavimas. 

„Naujas pensijų modelis ir spartesnis bendrosios pensijos dalies augimas jokiu būdu nepanaikina turimo pensijų draudimo stažo įtakos bendram pensijos dydžiui. Didesnes pensijas gaus per savo gyvenimą ilgesnį stažą sukaupę senjorai, tam įtakos turės ir individualiosios pensijos dalies spartesnis didinimas“, –  sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Skaičiuojant senatvės pensiją, svarbu ir bendroji, ir individualioji jos dalys. Bendroji pensijos dalis finansuojama iš valstybės biudžeto ir jos paskirtis – užtikrinti bent minimalias pensijų garantijas. O štai individualiosios pensijos dalies dydis priklauso nuo asmens sumokėtų įmokų ir taikomo indeksavimo mechanizmo.

Taigi, keičiantis pensijų apskaičiavimo tvarkai, vis didesnį svorį pensijoje įgys ir asmens sumokėtos įmokos. Teigiamus pokyčius pajus tie žmonės, kurių darbo stažas yra didesnis už būtinąjį, t. y. šiemet viršija 32 metus, kasmet vis didėja ir iki 2027 m. pasieks 35 metus.

Pasak ministrės M. Navickienės, šiuo metu ir taip menka nuo įmokų priklausanti individualioji dalis per pastaruosius 20 metų dar labiau sumenko: „Dabar vidutinėje pensijoje, turint būtinąjį stažą, bendroji dalis sudaro maždaug 60 procentų pensijos dydžio, o individualioji – vos 40 procentų. Manome, kad individualios dalies reikšmė turi didėti ir būti ženklesnė“.

Pavyzdžiui, 18 metų už minimaliąją algą dirbęs žmogus įgyja apie 9 pensijų apskaitos vienetus, o 36 metų už 3 vidutinius darbo užmokesčius dirbęs asmuo į pensiją išeina turėdamas apie 108 apskaitos vienetų. Pirmojo žmogaus pensijos individualioji dalis dabar yra apie 38 eurus, antrojo – 450 eurai. Dėl siūlomo spartesnio pensijų apskaitos vieneto augimo pirmojo žmogaus pensijos individualioji dalis per trejus metus bus padidėjusi apie 13 eurų per trejus metus, antrojo –152 eurais per trejus metus. Pavyzdys akivaizdžiai rodo, kad mokėti didesnes įmokas ir ilgiau – verta.

Pritarus Seimui, pensijos bus sparčiau indeksuojamos nuo 2022 metų sausio 1 dienos.