Prieš 95 metus: „konkės” likvidavimo peripetijos Kaune

22 sausio 05:17 2024 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Prieš 95 metus 1929 m. sausio mėn. 15 d. Kaune įvyko miesto tarybos posėdis.

Prasidėjus posėdžiui, Burmistras p. Vileišis prašė atidėti taisyklių Kauno mieste kursuojantiems autobusams svarstymą, nes jos dar nebuvo apsvarstytos Valdyboje ir Komisijoje. Vietoj to pranešė apie Valdybos sumanymą likviduoti „konkę“.

Sutartyje buvo numatyta, kad įmonė gali būti likviduota ir tokiais atvejais, jei pasirodys, kad koncesininkai finansiškai nepajėgia ją valdyti toliau – tuomet „konkė” ir jos visas turtas pereina miesto savivaldybės žinion. Apie tokį įmonės nepajėgumą nebuvo verta kalbėti – darbininkų streikas dėl neišmokėtų algų, skolos už pašarą arkliams, nesuremontuoti vagonai ir t.t. – aiškiai tai parodė.

Visa tai gerai žinodami, koncesininkai kreipėsi į valdybą teigdami, kad sutinka „konkę” likviduoti geruoju, tik prašė leisti 8 jų autobusams kursuoti miesto gatvėmis ir prašė jiems priklausantį namą su sklypu, kuris koncesijai pasibaigus privalėjo pereiti miesto žinion, parduoti jiems už 140 000 litų, kuriuos pasižadėjo sumokėti per 4 metus.

Nors teisininkai pasisakė Valdybos naudai, tačiau bylinėjimasis galėjo užsitęsti net keletą metų, todėl Burmistras siūlė laisvu susitarimu „konkę” likviduoti kaip galima greičiau. Pasisakius dar keliems tarybos nariams, buvo priimtas nutarimas – pavesti miesto valdybai tartis su „konkės” koncesininkais ir likviduoti ją Valdybos pasiūlytomis sąlygomis.

Kęstutis Pletkus

Autoriaus parinkta nuotrauka