Profesinių sąjungų atstovai su Naujosios akmenės autobusų parko darbuotojais aptarė aktualiausias problemas

31 gruodžio 06:07 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Gruodžio 21 d. profesinių sąjungų atstovai susitiko su Naujosios Akmenės autobusų parko darbuotojais.  Susitikime dalyvavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, teisininkė Jovita Jančiauskienė, direktorius Darius Janušauskas, ekonomistė Loreta Avelienė ir 15 autobusų vairuotojų.

 

 

 

 

Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis kalbėjo apie tai, kad šiuo metu Federacija kartu su Seimo nariais sprendžia Viešųjų pirkimo įstatymo ir vidinių sandorių pakeitimo klausimus. Priminė, jog tebevyksta ES  Teisingumo teismo teisminiai procesai, kuriems pasibaigus daug kas paaiškės. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Mokesčių reforma ir daugelis įmonių turi indeksuoti darbuotojams darbo užmokestį 1,289 koeficientu. „Artimiausiu metu siūlysime bendrovės vadovybei pradėti kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties“, – sakė B. Bučelis.

Direktorius Darius Janušauskas informavo, kad bendrovėje dirba 48 darbuotojai, 21 autobusų vairuotojai konduktoriai, 18 darbininkų, 9 administracijos darbuotojai. Autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas – 584 eurų, darbininkų – 484 eurų, vidutinis atlyginimas – 584 eurai. Bendrovės įstatyminis kapitalas sudaro 150 246 eurų, akcininkas – Akmenės rajono savivaldybė. Gruodžio 28 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Akmenės rajono savivaldybe 2 metams. Bendrovė turi licencijas vežti keleivius autobusais priemiesčio maršrutais ir į Europos bendrijos šalis. Bendrovė aptarnauja 29 priemiestinius maršrutus ir 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus. Pasak direktoriaus, vieno kilometro vežimo tarifas yra 0,10 cnt/km, keleivių srautai – nedideli, todėl bendrovė patyrė 200 tūkst. eurų nuostolio. Visi pateikti statistiniai duomenys yra skelbiami Naujosios Akmenės interneto tinklapyje.

Autobusų vairuotojų diskusijoje dalyvavo teisininkė Jovita Jančiauskienė, ji atsakė į vairuotojams rūpimus klausimus. Vairuotojai skundėsi, jog dažnai patys remontuoja autobusus, bet bendrovės administracija neapmoka už remonto valandas. Autobusų vairuotojams taip pat neapmokama už bilietų pardavimą, kadangi bilietai keleiviams parduodami autobusuose.

Profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė pabrėžė, kad bendrovės administracija sudarydama darbo grafikus viršija nustatytą valandų normą ir vairuotojams darbo grafike planuoja viršvalandžius. Pasak jos, bendrovės administracija ignoruoja profesinę sąjungą, nors ji atstovauja 18 narių. Profsąjungos pirmininkė skundėsi, jog administracija nesikonsultuoja ir nederina Darbo tvarkos taisyklių, atlyginimų dydžių. Įmonės direktorius prisipažino, kad artimiausiu laiku kreipsis į Akmenės rajono savivaldybę prašydamas pertvarkyti bendrovės valdymo struktūrą. Po susirinkimo Federacijos pirmininkas aplankė Naujosios akmenės autobusų stotį ir kalbėjosi su darbuotojais.

Bronius Bučelis