Profesinių sąjungų atstovai susitiko Naujosios Akmenės autobusų parko darbuotojais

vasario 08 05:36 2019 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Seimo nario Valiaus Ąžuolo ir Naujosios Akmenės autobusų parko profsąjungos pirmininkės Janinos Nemekštytės iniciatyva profesinių sąjungų atstovai susitiko su parko darbuotojais. Susitikime dalyvavo Seimo narys Valius Ąžuolas, autobusų parko direktorius Darius Janušauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Naujosios Akmenės autobusų parko  profsąjungos pirmininkė Janina Nemekštytė ir apie 20 autobusų vairuotojų, remonto darbininkų ir Šiaulių krašto žurnalistas Vytautas Ruškys.

 

 

Seimo narys Valius Ąžuolas kreipėsi į bendrovės darbuotojus, pabrėžė socialinio dialogo svarbą, kalbėjo apie psichologinį klimatą kolektyve.

Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis stebėjosi, kad autobusų parke iki šiol nevykdomas DK 140 str. 3 d., kad  vidiniuose dokumentuose nurodyti premijų, priemokų ar kitų išmokų dydžiai turi didėti 1,289 karto.  VSDĮ pakeitimo įstatymas išsamiai numato darbdavio pareigą iki 2019 m. sausio 1 d. pakeisti ir darbo sutartis. „Atsižvelgiant į tai, kad darbo apmokėjimo sistemoje numatytos išmokos darbuotojams daugeliu atveju laikomos sudėtine jų darbo užmokesčio dalimi, įtraukti atitinkamus pakeitimus į darbo apmokėjimo sistemas taip pat patartina iki 2019 d. sausio 1 d., numatant, kad pakeitimai įsigalioja nuo aukščiau nurodytos datos. Gaila, kad ligi šiol nesuderinta Darbo apmokėjimo nuostatai su profesine sąjunga. Šiurkščiai pažeidinėjami  DK 206 str. ,,informavimas ir konsultavimas“ 1 d., nes darbdavys, priimdamas sprendimus dėl bendrovės vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo, privalo konsultuotis su profesine sąjunga.  Be to, profesinės sąjungos pirmininkės veiklai vykdyti nėra išskirtas kabinetas“, – sakė B. Bučelis.

    Įmonės direktorius D. Janušauskas sakė suprantantis keliamas problemas, jis informavo darbuotojus, kad vasario 7 d. susitiks Naujosios Akmenės tarybos nariais ir prašys 2019 metų rajono biudžete numatyti lėšų bendrovės darbuotojų atlyginimams padidinti 10 proc., indeksavus darbo užmokestį 1,289 karto. „Suprantu, kad reikia įrengti autobusų  plovyklą, nes šiuo metu vairuotojai autobusus plauna rankomis. Be to, būtina atnaujinti autobusų parką“, – sakė įmonės vadovas.

Neseniai įmonė įsigijo 2 naujus autobusus: „ISUZU Visigo“ ir „ISUZU Turquoise“. Abiejuose autobusuose įdiegtos naujausios technologijos, jie atitinka aukščiausius saugumo reikalavimus. Pasak parko vadovo, naujų autobusų parke nebūta maždaug dvi dešimtis metų, vežėjai įsigydavo tik pavažinėtų transporto priemonių.

Susitikime dalyvavę autobusų vairuotojai kėlė problemas dėl darbo užmokesčio dydžio, nes šiuo metu jie į rankas gauna tik 380-400 eurų. Jie patys remontuoja autobusus tam, kad galėtų uždirbti minimalų atlyginimą.

Profsąjungos pirmininkė J. Nemekštytė patvirtino, kad socialinio dialogo bendrovėje nėra dėl kai kurių darbuotojų keliamos sumaišties, dėl to psichologinis klimatas bendrovėje prastas.

Įmonėje šiuo metu dirba 52 darbuotojai, iš jų 24 vairuotojai, 16 darbininkų ir 12 administracijos darbuotojų.  Autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas 694 eurų, darbininkų 484 eurų, vidutinis bendrovės atlyginimas – 542 eurai. „Bendrovėje nevyksta kolektyvinės derybos, ignoruojama profesinė sąjunga. Su įmonės vadovu asmeniškai jokių problemų neturime. Gaila, bet iki šiol nesuderintos Darbo tvarkos taisyklės, nesikonsultuojama dėl vietinių teisės aktų ir  Darbo apmokėjimo nuostatų“, – kalbėjo J. Nemekštytė.

Baigiantis darbuotojų susirinkimui sutarta, kad kolektyvines derybas inicijuos profesinė sąjunga, kuri pateiks kolektyvinės sutarties projektą.

Seimo narys V. Ąžuolas tikisi, kad Naujosios Akmenės autobusų parke pagaliau bus daugiau dėmesio skiriama socialiniam dialogui. „Be to, Seime svarstysime, kad į Savivaldybės valdomų įmonių valdybas būtų įtraukas ir įmonės darbuotojų atstovas. Netobuli įstatymai verčia ieškoti sprendimų būdų teikiant įstatymų pataisas dėl vidinių sandorių ir Viešųjų pirkimo įstatymų pakeitimų“, – sakė V. Ąžuolas.

Bronius Bučelis