Profesinių sąjungų atstovai susitiko su Ūkio ministerijos vadovais

balandžio 03 04:18 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Kovo 29 d. profesinių sąjungų atstovai susitiko su Ūkio ministerijos vadovais.  Svarstytas klausimas dėl LR Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. pakeitimo vykdant viešuosius pirkimus, kad. vertinant konkurso sąlygas, turėtų būti atsižvelgiama į darbuotojams žadamą mokėti vidutinį atlyginimą.

 

 

 

 

 

Susitikime dalyvavo Ūkio viceministras Gediminas Miškinis, Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Transporto Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Viešųjų pirkimo direktorė Diana Vilytė,  Viešųjų tarnybos vadovas Gediminas Golecvas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Daiva Tomulytė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Andrius Rasčius, Pramonininkų profesinės sąjungos tarybos narys Vaidotas Levickas, LPS „Solidarumas“ valdybos narys  Ričardas Garuolis ir kiti Valstybinių organizacijų pareigūnai.

Ūkio viceministras  informavo, kad 2018 m. pirmąjį pusmetį yra numatyta teikti Seimui  įstatymų projektus, kuriuose būtų numatyta, kad viešųjų pirkimų metu turėtų būti vertinama viešojo pirkimo dalyvio socialinė atsakomybė, o vertinant tiekėjų pasiūlymus, papildomi balai būtų skiriami atsižvelgiant į viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės mokamą vidutinį mėnesinį darbo užmokesčio dydį. Taip pat siūlyta nuosekliai didinti viešųjų pirkimų, atliekamų pagal ekonominio naudingumo principą, dalį.

Pasisakė ir Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Transporto Federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Viešųjų pirkimo direktorė Diana Vilytė, kurie pritarė Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimui, kur perkančiai organizacijai būtų nustatytas darbuotojams mokamas vidutinis atlyginimas.  Pritarta III alternatyvai, kurioje buvo numatyta: „perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų darbuotojų sąrašą ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio vidurkį. Tuo atveju, jeigu subtiekėjas pasitelkiamas vėliau arba pasikeičia sąraše nurodyti darbuotojai, tiekėjas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis negu nurodytas pateiktame pasiūlyme. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas“. Be to sutarta, kad turėtų skelbiami įmonės finansiniai rodikliai ir joje galiojanti kolektyvinė sutartis.

Įsiteisėjus Viešųjų pirkimo įstatymui, LR Administraciniame kodekse atsiras pataisos, numatančios administracinę atsakomybę perkančiajai organizacijai.

Parengus Viešųjų pirkimo įstatymo 55 str. Pakeitimus, sutarta informuoti šalis elektroniniu paštu ir, joms pritarus, pritarus teikti Seimui svarstyti dar pavasario sesijoje, kad įstatymo pakeitimai būtų priimti.

 

Bronius Bučelis