Siūlomos Transporto lengvatų įstatymo pataisos

25 vasario 05:25 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymų įgyvendinimo“ pakeitimo. Keičiamas LRV nutarimas, kuriuo ministerijos įpareigojamos patvirtinti pažymėjimų pavyzdžius, pagal  kuriuos būtų galima įsigyti lengvatinį bilietą.

 

 

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6255e450525711eaac56f6e40072e018

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka