Susitikime su Susisiekimo ministerijos atstovais svarstyti keleivininkams svarbūs klausimai

liepos 18 04:40 2018 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai

Liepos 10 d. Keleivinio transporto tarybos pirmininkas Rimantas Martinavičius, asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai Aleksandr Tolstoj ir Transporto reikalų skyriaus vyr. specialistas Jevgenij Stolovickij lankėsi Susisiekimo ministerijoje, kur susitiko su Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorium Vladislavu Kondratovičium ir kitais ministerijos specialistais. Susitikimo metu aptarta padėtis keleiviniame transporte ir Kelių transporto kodekso pakeitimų projektas. Atkreiptas ministerijos atstovų dėmesys į keleivių vežėjų nuogąstavimus dėl projekto nuostatų, reglamentuojančių keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais už atlygį. Išsakyta asociacijos pozicija, kad įgyvendinus projekto nuostatas, šios paslaugos gali tapti nevaldomos ir dubliuoti vežėjų autobusais reguliaraus susiekimo maršrutais veiklą. Linavos atstovai paprašė ministerijos specialistus griežčiau reglamentuoti keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais už atlygį ir numatyti konkrečias šių paslaugų kontrolės priemones. Taip pat buvo aptarta numatoma prievolė keleivių vežimą vykdančiai įmonei, kuri valdo autobusų stotį, jos valdytojo funkcijas deleguoti atskiram padaliniui, o taip pat teikti atskiras pelno ataskaitas ir balansus. Linavos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad šis reikalavimas prieštarautų kitiems LR įstatymams.

Pasirašyta sutartis dėl teisinių paslaugų

Asociacijos prezidiumui 2018-05-30 pritarus, pasirašyta asociacijos „Linava“ sutartis su advokatų profesine bendrija FORST LT, pagal kurią bus teikiamos teisinės paslaugos keleivinio transporto klausimais.

Dėl Kelių transporto kodekso pakeitimų projekto

2018-06-29 informavome apie iš Susisiekimo ministerijos gautą ministerijos paruoštą projektą Nr. 18-8372 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 2, 7, 8, 11, 18, 20 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, kodekso papildymo 181 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo“. Susipažinę su projektu, Susisiekimo ministerijai pateikėme pastabas ir pasiūlymus. Tuo pačiu dėkojame įmonėms, kurios atsiuntė savo pastabas dėl minėto projekto: bendrovei „Jonavos autobusai“ , Skuodo AS, Tauragės ir Utenos autobusų parkams. Priede siunčiame Susisiekimo ministerijai išsiųstą raštą:

http://www.linava.lt/wp-content/uploads/2018/07/SM-KTK-proj.18-8372_2018-07-17.pdf

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka