Visi duomenys apie administracinius teisės pažeidimus – viename valstybės registre

rugpjūčio 07 04:19 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Administracinių nusižengimų registro įstatymo pakeitimo projektui. Šiuo projektu siūloma sudaryti prielaidas Registre centralizuotai kaupti informaciją apie visus pažeidimus, kurie iš esmės sudaro administracinės atsakomybės turinį.

 

Šiuo tikslu plečiamas Registro objektų sąrašas, šalia administracinių nusižengimų įtraukiant ir užfiksuotus ūkio subjektų padarytus teisės aktų pažeidimus. Atitinkamai numatyta plėsti ir Registro tvarkytojų sąrašą.

Kaupiant minėtą informaciją centralizuotai, pažeidimų administravimo procesas taip pat bus centralizuotas. Pasak vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, tai suteiktų galimybę pažeidimus patogiai administruoti elektroninėmis priemonėmis bei leistų efektyviai panaudoti informaciją institucijų funkcijoms atlikti.

„Valstybės mastu centralizuotas teisės pažeidimų informacijos kaupimas ir administravimas, taikant šiuolaikines informacines technologijas, leis taupyti valstybės institucijų darbo laiką, pagreitins paskirtų piniginių sankcijų, procesinių nuobaudų mokėjimo ir išieškojimo procesus, o institucijoms nebereiks kaupti atskirai informacijos savo duomenų bazėse“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Šiuo metu nėra vienos duomenų bazės, kurioje būtų registruojami ūkio subjektų padaryti teisės aktų pažeidimai, už kuriuos priežiūros institucijos įmonėms skiria poveikio priemones. Standartizavus priežiūros institucijų veiklos procesus, ūkio subjektų padarytų teisės pažeidimų duomenys galės būti kaupiami ir sisteminami viename valstybės registre.

Į Registrą suvestų sprendimų dėl poveikio priemonių skyrimo vykdymą organizuojant automatizuotu būdu, bus eliminuojamas žmogiškasis faktorius, dėl to šis procesas leis sumažinti korupcijos riziką. Šiuo metu per patikrinimus ūkio subjektų pažeidimų dokumentai surašomi ant paprastųjų blankų.

Siekiant standartizuoti ir automatizuoti priežiūros procesus planuojama sukurti Priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (toliau – PAIIS). Registro ir PAIIS sąsajos kūrimas bus finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

VRM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka