Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

13 rugpjūčio 16:31 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2023-07-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Teisės aktų registras: 2023-07-11 Nr.2023-14355

Planuojama įrengti apie 120 viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams. Šiuo įsakymu taip pat patvirtinamos Finansavimo sąlygų aprašas įrengiant tokias prieigas vietose, kurios nustatytos iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose.

Įsakymo projektas 23-11346, 2023 m. rugpjūčio 01 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-406 „DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Pagrindiniai tikslai yra šie:

– papildyti Įsakymo projektu keičiamo įsakymo preambulę nuoroda į Komisijos deleguotąją direktyvą 2021/1717[2];

– atsisakyti nuostatų, susijusių su T5 klasės ratinių traktorių, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, privalomosios techninės apžiūros reglamentavimu;

– pakeisti nuostatas, kuriomis reglamentuojamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų apskundimas ir kokybės kontrolinis tikrinimas.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka