Alternatyvūs degalai transporto sektoriuje – aktualus klausimas keleivių vežėjams

balandžio 20 05:02 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Prieš pusantrų metų įkurtos Alternatyvių degalų ir infrastruktūros (ADIA) svarbiausias tikslas – skatinti alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą Lietuvos transporto sektoriuje. Per veiklos laikotarpį asociacija spėjo nuveikti nemažai darbų. 

 

 

 

 

ADIA – tai alternatyvių degalų transportui gamybos, tiekimo, panaudojimo, atitinkamos įrangos kūrimo ir gamybos, alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo, transporto priemonių bei vidaus degimo variklių gamybos, servisinių ir su tuo susijusių paslaugų naudojančių bendrovių savarankiškas susivienijimas.

Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacija atstovauja gina narių interesus valstybinėse bei savivaldos institucijose, visuomeninėse bei tarptautinėse asociacijose. ADIA tikslas – skatinti pažangą ir inovacijas Lietuvos transporto sistemoje, racionalų ir efektyvų energijos šaltinių panaudojimą. Vienas iš svarbiausių prioritetų – aplinkosauginių standartų laikymasis, taip pat invensticijų į alternatyvių, aplinkos taršą mažinančių degalų rūšių transportui diegimą skatinimas.

Asociacijos steigėjai – UAB „SG Dujos“, UAB „SG dujos Auto“, taip pat UAB „Metano dujų sistemos“. Asocijuoti nariai – UAB „Busturas“, Klaipėdos autobusų parkas, „Scania Lietuva“, „Viva Grid“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Balandžio 19-ąją vykusiame eiliniame visuotiniame narių susirinkime patvirtinta 2017-ųjų ADIA balanso, veiklos rezultatų ataskaita, taip pat patvirtintas biudžetas ir veiklos planas 2018-iesiems.

Pasak ADIA prezidento Virginijaus Korsako, be kitų darbų, pavyko pasiekti, kad ADIA taptų tarptautinės asociacijos „NGVA Europe“ nare. Tokiu būdu asociacija galės žinoti naujausias alternatyvių degalų ir infrastruktūros naudojimo tendencijas pasaulyje, žinoti, kokie sprendimai yra priimami.

Be to, asociacijos vadovai susitiko su Susisiekimo, Aplinkos, Energetikos ministerijų atstovais, kur kalbėjo apie alternatyvių degalų infrastruktūros strategiją, galimybę ją plėtoti, naudojantis viešojo ir privataus interesų sąveika. „Buvome informuoti kad iki 2020-ųjų numatyta turėti suskystintų gamtinių dujų (LNG) degalinę ties Kaunu. Tam, kad infrastruktūra būtų išplėtota tinkamai, SGD degalinių tankis turėtų būti kas 150 kilometrų, LNG – kas 400 kilometrų. Diskutuojame su valdžios institucijomis dėl privataus ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo šiuo klausimu“, – sako V. Korsakas.

Be to, asociacijos tikrųjų narių atstovai aktyviai dalyvavo rengiant ir priimant akcizo gamtinėms dujoms, kaip transporto degalams, panaikinimo klausimais. Kaip žinia, nuo šių metų sausio 1-osios akcizas nebetaikomas visam transportui, gamtines dujas naudojančiam kaip degalus. V. Korsako teigimu, nuo 2020-ųjų prioritetas bus skiriamas dujoms, biodujoms bei vandeniliui. Tai bus pagrindinės alternatyvių degalų rūšys transporto sektoriuje.

Daug dėmesio ADIA nariai skyrė ir moksliniams tyrimams. Šioje srityje bendradarbiaujama su Švedijos „Scania“ gamintojais. „Vienas iš mūsų tikslų – skatinti investicijų į alternatyvių, aplinkos taršą mažinančių degalų rūšių transportui diegimą, infrastruktūros bei transporto priemonių plėtrą. Daug nuveikėme atlikdami mokslinius tyrimus Pabradės laboratorijoje“, – sako V. Korsakas.

Artimiausiu metu žadama parengti statistinį informacinį rinkinį apie alternatyvių degalų ir infrastruktūros plėtrą, teisinį bei mokestinį reguliavimą bei skatinimo programas regione, palyginamuosius skirtingų degalų rūšių sąnaudų ir taršos ir atitinkamų mokesčių rodiklius.

Asociacijos nariai dalyvauja ir toliau dalyvaus įvairiuose renginiuose, konferencijose, kur kalba ir kalbės apie alternatyvių degalų diegimo galimybes transporte, jų naudą.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

 

  • adia1
  • adia
  • adia4
  • adia2
  • adia5