„Automobilininko“ metiniame susirinkime – karštos diskusijos dėl veiklos bei rinkimai

23 gegužės 04:17 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos Veteranų kampelis

Gegužės 20-ąją į pakartotinį metinį susirinkimą rinkosi Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai. Išklausyta klubo prezidento veiklos bei finansinė ataskaita, veteranai tarėsi, kaip suaktyvinti klubo veiklą bei rinko prezidentą ir tarybos narius.

Susirinkusius veteranus pasveikino asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, dėkojo už indėlį į transporto sektoriaus plėtrą, trumpai pristatė dabartinę situaciją versle. „Automobilininko“ prezidentas Rimantas Bubnelis įteikė „Garbės veterano“ regalijas aktyviam nariui Juozui Bernackui. Antanas Vyčas pasveikintas 70-ojo jubiliejaus proga. Išrinktas susirinkimo pirmininkas – Vytautas Milėnas, sekretorius – Gintaras Nakutis, taip pat – balsų skaičiavimo komisijos nariai.

Pristatydamas ataskaitą R. Bubnelis priminė, jog šiais metais klubui sukako 19 metų, kitais metais laukia garbingas 20-ties metų jubiliejus. Šiuo metu „Automobilininkas“ šiuo metu vienija 193 narius, iš kurių vyriausias jau eina 92-uosius metus, o jauniausias – gimęs 1982-aisiais. Vidutinis klubo narių amžius viršija 71-erius metus, 15 „Automobilininko“ narių – moterys.

„Pastaraisiais metais patyrėme nemažai netekčių. 2021-aisiais mirė 9 klubo nariai, šiais metais – jau trys“, – priminė R. Bubnelis.

Prezidentas kalbėjo apie klubo tarybos nuveiktus darbus, kuriuos gerokai pristabdė pasaulį užklupusi koronaviruso pandemija bei šalyje paskelbtas karantinas. Dėl to neįvyko du „Automobilininko“ metiniai susirinkimai, taip pat – tradicinis klubo narių susitikimas, kuris pernai turėjo būti organizuotas sostinėje. „Tęsėme tradicijas sveikinti veteranus jubiliejų proga, mišiomis pagerbėme mirusius ir esamus klubo narius. Veikla nebuvo aktyvi dėl būtinybės izoliuotis, baimės užsikrėsti koronavirusu“, – sakė R. Bubnelis.

Jis taip pat pristatė finansinę klubo veiklos ataskaitą, buvusias bei numatomas išlaidas.

Klubo nariai Edmontas Voilochovičius, Donatas Lukošius priekaištavo prezidentui bei tarybai dėl vangaus darbo, kvietė suaktyvinti klubo veiklą. Juozapas Grabys siūlė įtraukti į tarybą daugiau jaunimo, kuris turėtų naujų idėjų, kvietė būti aktyvesniais ir kitus klubo narius. Jevgenijus Stolovickis siūlė nepamiršti, kokios griežtos buvo karantino sąlygos, kalbėjo apie tai, kad tarybos nariai, susirinkę į pasitarimus, visada stengėsi įvertinti galimas rizikas dėl bendrų renginių. Jis taip pat ragino visus narius teikti pasiūlymus dėl aktyvesnės klubo veiklos, kad būtų galima nuveikti daugiau reikšmingų darbų. Algis Narutis taip pat siūlė pamiršti praeitį bei daugiau galvoti apie klubo ateitį.

V. Milėnas perskaitė nutarimo projektą, klubo nariai patvirtino prezidento veiklos ir finansinę ataskaitas, pritarė ir nutarimo projektui.

Kandidatais į klubo „Automobilininkas“ prezidentus susirinkimo dalyviai pasiūlė tris narius: E. Volochovičių, J. Grabį bei R. Bubnelį. Du pirmieji savo kandidatūras atsiėmė, R. Bubnelis neprieštaravo būti renkamas prezidentu. Dauguma susirinkimo dalyvių balsavo už jo kandidatūrą.

R. Bubnelis pasiūlė aštuonis kandidatus į klubo tarybą. Vienas iš ilgamečių tarybos narių – Mindaugas Ivanauskas – dėl šeimyninių priežasčių savo kandidatūrą atsiėmė, vietoj jo prezidentas pasiūlė Aroną Abramovičių, taip pat – ankstesnius tarybos narius: Eugenijų Ruškų, Juozą Bernacką, Jevgenijų Stolovickį, Gintarą Nakutį, Juozapą Grabį, Antaną Vyčą bei Liną Jakubauskienę. Susirinkimo dalyviai taip pat siūlė Algio Naručio, Jono Gaubšo kandidatūras. J.Bernackas, J. Gaubšas savo kandidatūras atsiėmė, tad tarybos nariais dauguma balsų išrinkti E. Ruškus, G. Nakutis, A. Narutis, J. Grabys, A. Vyčas, J. Stolovickis, A. Abramovičius bei L. Jakubauskienė. Susirinkimo dalyviai taip pat pritarė iniciatyvai į tarybos susirinkimus kviesti regionų vadovus. Susirinkimo dalyviai siūlė išrinkti klubo revizijos komisiją bei revizorių. Revizoriumi išrinktas J. Bernackas.

Po oficialiosios dalies klubo nariai tradiciškai sugiedojo „Automobilininko“ himną, rinkosi bendrai nuotraukai lauke, taip pat turėjo progos pabendrauti prie vaišių stalo.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos  

 • 20220520_133100
 • 20220520_133053
 • 20220520_141506
 • 20220520_134018
 • 20220520_133450
 • 20220520_133827
 • 20220520_133037
 • 20220520_142326
 • 20220520_141913
 • 20220520_143121
 • 20220520_143719
 • 20220520_153939
 • 20220520_133130
 • 20220520_144544
 • 20220520_154015