„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė būsimo visuotinio susirinkimo darbotvarkę

23 balandžio 04:29 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos Veteranų kampelis

Balandžio 22 dieną Veteranų klubo „Automoblininkas“ tarybos nariai rinkosi į eilinį posėdį. Kalbėta apie šią savaitę vyksiantį visuotinį klubo narių susirinkimą, aptarta jo darbotvarkė ir kiti aktualūs klausimai.  

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis pabrėžė, kad preliminariai visuotiniame susirinkime ketina dalyvauti 85 nariai. Taip pat prezidentas pristatė būsimus garbės svečius. Tarybos nariai aptarė įvairius būsimojo susirinkimo organizacinius klausimus.

Klubo prezidentas taip pat pristatė renginio scenarijų, pagrindinius klausimus, kuriuos ketinama įtraukti į darbotvarkę. Svarbiausi – klubo pavadinimo keitimas, naujos redakcijos įstatai ir jų tvirtinimas, nario mokesčio didinimas ir kiti klausimai.

Šiųmetis susirinkimas – rinkiminis, tad išrinktiems prezidentui, viceprezidentui ir tarybos nariams teks pasiskirstyti pareigomis. Kaip ir iki šiol, bus siūloma Vilniaus regiono klubo narius suskirstyti į grupeles, paskirti jiems kuratorius. Naujoji taryba turės parengti bei patvirtinti 2024 m. veiklos planą.

Prezidentas taip pat aptarė klubo veiklos ataskaitą, svarbiausius jos akcentus. Tarybos nariai kalbėjo apie tikslus, kurie keliami klubo veiklai ateinantiems metams, būsimus darbus ir pan.

G. Nakutis pristatė nutarimo projektus, kuriems turės pritarti visuotinis susirinkimas. Tarybos nariai aptarė būsimas prezidento bei tarybos narių kandidatūras, už kurias balsavimas vyks visuotiniame susirinkime.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka