„Automobilininko“ visuotiniame susirinkime išrinktas naujas klubo prezidentas

29 gegužės 05:04 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos Veteranų kampelis

Gegužės 26-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai į visuotinį susirinkimą rinkosi Vilniuje. Atsistatydinus ilgamečiam prezidentui Rimantui Bubneliui, išrinktas naujas prezidentas. Laikotarpiui iki kitų metų rinkiminio susirinkimo juo tapo Gintaras Nakutis.

Susirinkusius pasveikino asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas. Jis priminė apie situaciją transporto versle, kalbėjo apie iššūkius, su kuriais pastaruoju metu susiduria krovinių bei keleivių vežėjai.

Klubo narius taip pat sveikino „Vilnius Tech“ absolventų automobilistų klubo prezidentas, Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas Giedrius Garbinčius. Jis pasiūlė „Automobilininko“ nariams bendradarbiavimo galimybes, pristatė buvusių aukštosios mokyklos absolventų klubo veiklą. „Siūlau draugystę ir bendrystę“, – kalbėjo G. Garbinčius.

Klubo nario pažymėjimas įteiktas Algimantui Akstinui. Vesti renginį patikėta klubo nariui Vytautui Milėnui. Susirinkimo sekretoriumi išrinktas G. Nakutis, balsų skaičiavimo komisijos pirmininku – Juozapas Grabys.

R. Bubnelis pristatė ataskaitinį pranešimą. Šiuo metu klube yra 189 nariai, Alytaus regione – 7, Kauno – 32, Klaipėdos – 16, Panevėžio – 18, Šiaulių – 15, Vilniuje – 101. Šeši nariai yra vyresni nei 90 metų, 20 – vyresni nei 85-erių. Klube yra 16 moterų. „Per pastaruosius metus klubas patyrė tris netektis. Siūlau jų atminimą pagerbti tylos minute“, – sakė R. Bubnelis.

Jis taip pat priminė klubo tarybos sudėtį, pagrindinius 2022-ųjų darbus. Gegužės mėnesį vyko ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, rudenį Vilniuje surengta tradicinė klubo narių sueiga. Šiųmetė sueiga planuojama Kaune. Tęstos ir senosios tradicijos jubiliejų proga sveikinti klubo narius, pagerbti mirusieji.

Prezidentas taip pat pristatė finansinę ataskaitą, kiek ir kam pinigų išleista per pastaruosius metus, iš kokių šaltinių ir kiek lėšų gauta. „Klubo ateities tikslai – išsaugoti struktūrą, tęsti tradicijas, tenkinti klubo narių lūkesčius, išsaugoti klubo mokumą“, – sakė R. Bubnelis. Jis taip pat pateikė savo atsistatydinimo priežastis ir linkėjo klubui gyvuoti ateityje.

Susirinkimo nariai klubo veiklą įvertino teigiamai.

Klubo finansinės veiklos ataskaitą tikrinęs Juozas Bernackas pateikė tikrinimo rezultatus. Jo teigimu, finansai buvo tvarkomi idealiai, viskas sudėliota cento tikslumu. Pristatytas ir finansinės veiklos planas 2023-iesiems. Pasak G. Nakučio, jis turėtų būti peržiūrėtas, kad atsirastų balansas tarp pajamų bei išlaidų, antraip neliks lėšų klubui gyvuoti. Tam reikėtų ieškoti rėmėjų paramos, taip pat G. Nakutis ragino visus skirti klubui 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Finansinės veiklos atskaitomybę susirinkimo nariai patvirtino be pastabų.

G. Nakutis priminė, jog, R. Bubneliui pristačius atsistatydinimo pareiškimą, klubo taryba nuo gegužės 27 d. eiti prezidento pareigas pagal klubo įstatus patikėjo jam: „Vis dėlto tam, kad būtų išvengta nereikalingų formalumų, teisinių kazusų, siūlau prezidentą išrinkti metams. Be to, iš klubo tarybos atsistatydino Eugenijus Ruškus, man tapus prezidentu, atsirastų dar viena laisva vieta taryboje, todėl siūlau balsuoti už naujas kandidatūras“.

Pasak G. Nakučio, svarbiausia klubo paskirtis – galimybė susitikti buvusiems kolegoms, draugams. „Veteranų karta, įkūrusi klubą, pamažu iškeliauja ar nebeturi sveikatos aktyviai dirbti. Dabartinė 60-70-mečių karta turėtų pasitikrinti, ar dar turi noro, iniciatyvos susitikti, bendrauti. Jei jos nėra, klubo veiklą tęsti beprasmiška. Aš pats sutikau kandidatuoti į prezidentus tik todėl, kad norinčių prisiimti atsakomybę neatsirado. Man bus sunku suderinti dabartines pareigas su naujomis, bet pabandyti verta“, – kalbėjo G. Nakutis.

Jis siūlė galimus sprendimus, kaip suaktyvinti klubo veiklą – tam reikėtų ne tik prezidento ar tarybos, bet ir visų narių iniciatyvos. „Jei po metų nebus norinčių vadovauti klubui, nebus iniciatyvos, nebus ir veiklos. Galbūt vertėtų peržiūrėti klubo įstatus, kad tapti „Automobilininko nariu būtų paprasčiau. Įsiliejus naujiems nariams, galbūt klubo veikos kokybė pagerės“, – pabrėžė G. Nakutis.

Į tarybos narius G. Nakutis pasiūlė Rimantą Markauską bei dabartinį prezidentą R. Bubnelį. Susirinkimo dalyviai vieningai balsavo tiek už G. Nakučio, tiek už pasiūlytųjų tarybos narių kandidatūras. Už susirinkimo nutarimo priėmimą taip pat balsuota be pastabų ar pataisymų.

Susirinkimo dalyviai taip pat aptarė, kaip galima paminėti šiemet švenčiamą „Automobilininko“ 20-mečio jubiliejų, bendravo neformalioje aplinkoje.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

  • 20230526_140740
  • 20230526_141918
  • 20230526_151406
  • 20230526_154112
  • aut
  • aut1
  • 20230526_143255
  • 20230526_143052
  • 20230526_145208
  • 20230526_144828