Biometano dujų gamybai ir biodujų išvalymui – daugiau kaip 30 mln. eurų

04 liepos 03:57 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Nuo pirmadienio, liepos 3 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas biometano dujų gamybai bei biodujų valymo įrenginiams įrengti. Iš Klimato kaitos programos lėšų šiai priemonei skirta 31 mln. eurų.

Paraiškas gauti paramą pagal šią priemonę gali teikti LR juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės, taip pat žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai ir 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių.

Investicinė parama skiriama naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti. Taip pat naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.

Tikimasi, kad tai paskatins žaliosios energetikos plėtrą, bus naudojama mažiau iškastinio kuro. Biodujos gali būti naudojamos šilumai ir elektrai gaminti, o iš biodųjų technologiškai išgaunamos švaresnės biometano dujos gali būti tiekiamos į gamtinių dujų tinklus, naudojamos kaip transporto priemonių kuras.

Paraiškas paramai gauti galima teikti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. per APVA informacinę sistemą  APVIS.

Nuo 2020 m. biometano gamybai ir valymui iš Klimato kaitos programos skirta 23 mln. eurų. Įgyvendinama 12 projektų.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka