„Busture” pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

09 gruodžio 04:22 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2022 m. lapkričio 28 d. pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis su UAB „Busturas“ darbuotojų profesine sąjunga. Jos rengimo ir derybų procese dalyvavo sudaryta darbo grupė, atstovus į kurią delegavo darbdavys ir darbuotojų profesinė sąjunga. Dėl nuolat vykdomo socialinio dialogo, šiemet derybos vyko sklandžiai ir geranoriškai.

Po minimalių pakeitimų, abipusiu sutarimu nuo 2018 m. galiojusios sutarties pagrindu pasirašyta nauja sutartis, kurios bendras galiojimo laikas 5 metai (prieš tai buvusi sutartis galiojo 3 m.). Jei praėjus 3 metams po sutarties įsigaliojimo šalys neinicijuos sutarties pakeitimų, sutartis galios dar 2 metus. Taip pat pakoreguotas socialinės rūpybos punktas (padidintos kai kurios vienkartinės išmokos). Į kolektyvinės sutarties priedą – darbo apmokėjimo sistemą – įtraukti visi papildomi susitarimai, sudaryti ankstesnės darbo sutarties galiojimo metu. Daugelio kitų punktų pakeitimai – redakcinio pobūdžio (pasikeitęs profesinės sąjungos pavadinimas, pareigybių pavadinimai ir pan.).

Bendrovė ir toliau sistemingai vystys socialinį dialogą su darbuotojų profesine sąjunga, siekdama užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

„Busturo” informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka