Darbą pradeda kelių transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo darbo grupė

19 rugpjūčio 03:34 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerijos iniciatyva iš įvairių valstybės institucijų ir asocijuotų verslo organizacijų atstovų suburta darbo grupė sieks įvertinti galimus siūlymus dėl krovinių vežėjų verslo konkurencingumo, skatinti verslą skirti didesnį dėmesį valstybės ir Europos Sąjungos taikomiems reikalavimams, susijusiems tiek su vežimo veikla, tiek su darbuotojų darbo sąlygomis.

„Nuo metų pradžios rengėme susitikimus ir pokalbius su kolegomis, veikiančiais krovinių ir keleivių vežimo sektoriuje,  – verslo atstovais, vežėjų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis. Identifikavome iššūkius ir spręstinus klausimus. Tikiuosi, kad sudarę šią darbo grupę kartu operatyviau galėsime spręsti su vežėjų veikla susijusius aktualiausius klausimus“, – sakė susisiekimo viceministras, kelių transporto sektoriaus konkurencingumo darbo grupės vadovas Julius Skačkauskas.

Trečiadienį vykusiame pirmajame darbo grupės susitikime pristatytas Susisiekimo ministerijos iniciatyva  parengtas vairuotojų darbo sąlygų gerinimo planas ir šio plano vykdymo priemonės.  Artimiausiu metu bus atlikta nacionalinių teisės aktų ir Europos Sąjungos reglamentų nuostatų analizė, siekiant identifikuoti galimus pakeitimus.

Ketinama peržiūrėti vairuotojams taikomų administracinės atsakomybės sankcijų dydžius, atlikti vadinamųjų „pašto dėžučių“ tipo įmonių (angl. letter box company), kuriomis vadinamos įmonės, įsisteigusios vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, bet ekonominę veiklą didžiąja dalimi ar išimtinai vykdančios kitoje valstybėje narėje, teisinio veikimo analizę, taip pat atlikti ir kitus pakeitimus, kurie gerintų vairuotojų darbo sąlygas. Tai prisidėtų prie sąžiningos konkurencijos užtikrinimo.

Darbo grupė taip pat planuoja parengti sektoriaus konkurencingumo didinimo planą, apsvarstyti priemonių, padėsiančių Lietuvos vežėjams užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas su trečiųjų šalių vežėjais, įvedimo galimybes. Posėdžio metu taip pat aptartos vežėjų kontrolės didinimo priemonės ir galimybės reaguoti į Lietuvos vežėjams kylančius iššūkius trečiosiose šalyse.

Darbo grupę sudaro atstovai iš Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų, taip pat iš Lietuvos transporto saugos administracijos, Muitinės departamento, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, Lietuvos mažų ir vidutinių vežėjų konfederacijos bei Lietuvos vežėjų sąjungos.
Trečiadienį vykusiame pirmajame darbo grupės posėdyje taip pat dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijų atstovai.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka