Pateiktas įstatymo „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

27 gegužės 05:23 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerija teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Įsakymo projekto tikslas – sudaryti galimybę vežėjams pratęsti laikinai stabdytų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų sustabdymą papildomam 6 mėnesių laikotarpiui. Ekstremali situacija Lietuvoje panaikinta 2022 m. gegužės 1 d., todėl šiuo metu sustabdyti vežėjų reisai turėtų būti atnaujinti nuo 2022 m. birželio 1 d. Pakeitimu siūloma nustatyti laipsnišką sustabdytų maršrutų atnaujinimą bei pereinamojo laikotarpio šiam atnaujinimui numatymą. Greitas (per 1 mėnesį) sustabdytų reisų atnaujinimas lems nuostolių didėjimą vežėjų veikloje, nes keleivių taip greitai tolimojo susisiekimo maršrutuose daugiau neatsiras. Be to, pasiruošimas sustabdytų maršrutų atstatymui reikalauja laiko: reikia perskirstyti transporto priemones, priimti darbuotojus į darbą, t.y. iš esmės atlikti visus pasiruošimo darbus, kuriems 1 mėn. laikotarpis nėra pakankamas.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Atsižvelgiant į nedidelę Įsakymo projekto apimtį ir į tai, kad šiuo metu sustabdyti vežėjų reisai turėtų būti atnaujinti nuo 2022 m. birželio 1 d., prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti skubos tvarka per 3 darbo dienas nuo Įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

Įsakymo projektas čia:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/460cf891dcd611ecb1b39d276e924a5d

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka