Didės transporto paslaugų prieinamumas sunkiai judantiems vilniečiams

12 gegužės 04:18 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Vilniaus miesto savivaldybė jau šį mėnesį organizuos socialinio projekto konkursus, kurie padės didinti transporto paslaugų prieinamumą mobilumo sunkumų turintiems vilniečiams.

Šiuo metu neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugas Vilniuje teikia Socialinių paslaugų centras, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Asmenų su stuburo pažeidimais asociacija ir dar keletas mažesnių įstaigų. Tačiau pavėžėjimo paslaugos poreikis yra didesnis nei šiuo metu teikiamų paslaugų apimtis ir įvairovė, todėl savivaldybė parengė naują projektą, kuriuo bus išplėstos transporto paslaugos.

Kas gali gauti transporto paslaugas?

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Socialiniam darbuotojui įvertinus poreikį vienkartinio pobūdžio transporto paslaugoms, su asmeniu pasirašoma transporto paslaugų teikimo sutartis.

Kas gali kreiptis?

Pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys.

Kokiu būdu gali pateikti dokumentus?

Rinkitės vieną šių galimybių:

kreiptis tiesiogiai į socialinius darbuotojus, pagal gyvenamąją vietą savo seniūnijoje;

atsiųsti elektroniniu paštu, info@spcentras.lt;

atsiųsti paštu, adresu Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius;

pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt);

pristatyti atvykus į klientų aptarnavimo centrą (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (pirmas aukštas, ketvirtas langelis).

Vykstantieji į kultūrinius renginius ir kitas vietas neįgalieji gali naudotis asmeninių asistentų paslaugomis.

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individuali pagalba turintiems negalią atlikti darbus, dalyvauti veiklose, kurių, dėl negalios, jie negalėtų atlikti savarankiškai veikdami įvairiose gyvenimo srityse.

Asmeninio asistento paslaugos teikiamos negalią turintiems vilniečiams, kuriems nustatytas šios pagalbos poreikis, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar jos pobūdį. Prioritetas gauti šias paslaugas teikiamas:

besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas;

dirbantiems arba ieškantiems darbo, besinaudojantiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

gyvenantiems vieniems.

Vilniečiai dėl asmeninio asistento paslaugų turi kreiptis į Socialinių paslaugų centrą, daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/38pjgEe

Vilniaus miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka