EBPO darbo grupėje pristatyti Akcizų įstatymo pakeitimai

30 birželio 03:37 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Jungtiniame mokesčių ir aplinkos ekspertų susitikime Paryžiuje EBPO sekretoriatas apžvelgė naujausias studijas apie anglies dioksido apmokestinimą ir bendrą mokestinių instrumentų poveikį klimato kaitos švelninimui.

Taip pat pristatytos planuojamos EBPO studijos žiedinės ekonomikos mokesčių srityje, kurios galėtų prisidėti prie duomenimis grįstų sprendimų šalims siekiant spartesnio perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir įvedant mokestinius instrumentus.

Vienas iš susitikimo darbotvarkės punktų – šalių pristatymai apie aktualius su aplinkos ir mokesčių politika susijusius pokyčius. Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės projektų vadovė Danutė Matelytė pristatė gegužės mėn. Seime priimtus Akcizo įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2024 m. panaikinamos kai kurioms iškastinio kuro rūšims taikytos akcizų lengvatos, laipsniškai didinami taršiausių šildymo ir transporto kurų tarifai, o nuo 2025 m. kaip akcizų tarifo dalis įvedama CO2 dedamoji.

Svarbu paminėti, kad pristatyti Akcizo įstatymo pakeitimai iš esmės atitinka 2021 m. Lietuvos aplinkosauginio veiksmingumo apžvalgoje EBPO Lietuvai pateiktas rekomendacijas dėl tvaraus aplinkos atžvilgiu ekonomikos augimo. Siekiant žalinti mokesčių sistemą, rekomenduota laipsniškai atsisakyti visų iškastinio kuro paramos priemonių, įvesti anglies dioksido mokestį iškastiniam kurui, neapmokestinamam per ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Taip pat padidinti akcizo tarifą dyzelinui bent iki dabartinio benzinui nustatyto tarifo lygio, taip skatinant mažataršių transportų priemonių įsigijimą.

Jungtinis mokesčių ir aplinkos ekspertų susitikimas – vienas iš Lietuvos narystės EBPO formatų. Kartą per pusmetį vykstančiame susitikime ekspertai aptaria EBPO studijas, keičiasi nuomonėmis ir dalinasi patirtimi aplinkosauginių mokesčių srityje.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka