Elektroninių paslaugų teikimas su kelių transporto veikla susijusiems ūkio subjektams

28 gegužės 03:45 2015 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

ivec6Nuo 2015 m. gegužės 27 d. ūkio subjektai, susiję su kelių transporto veikla, gali naudotis Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ elektroninių paslaugų dalimi. Ūkio subjektai gali perduoti iš vairuotojų kortelių ir (ar) skaitmeninių tachografų perkeltus vairavimo ir poilsio režimo duomenis, kuriuos Inspekcijos pareigūnams patikrinimo metu pateikia elektroninėje laikmenoje, taip pat gali teikti informaciją apie ūkio subjekto saugos specialisto paskyrimą.

Elektroninių paslaugų naudojimosi tvarka nustatyta Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Elektroninės paslaugos pasiekiamos adresu

https://193.219.13.156/vektra-portal/

arba https://www.epaslaugos.lt/portal/service/38421/124?searchId=325b689b-dd9a-41bf-82cd-05ba95910521.

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka