Europos Sąjungos ir Baltarusijos partnerystė judumo srityje

14 spalio 04:22 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

aut-minskoES oficialiai patvirtino Judumo partnerystės su Baltarusija programą, kuri turėtų užtikrinti geresnį migracijos srautų valdymą.

 

 

 

 

 

Bendrą deklaraciją dėl partnerystės migracijos ir judumo srityje pasirašė už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos, Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministras Igoris Šunėvičius ir programoje dalyvaujančių septynių valstybių narių: Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos, už migracijos reikalus atsakingi ministrai.

Pagal Judumo partnerystės programą bus imtasi pluošto bendradarbiavimo skatinimo priemonių įvairiose srityse: legalios ir darbo jėgos migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių apsaugos, kovos su nelegali migracija ir jos prevencijos, neteisėto migrantų gabenimo ir prekybos žmonėmis. Taip pat bus siekiama didinti vystomąjį migracijos ir judumo poveikį.

Judumo partnerystė yra lankstus, teisiškai neįpareigojantis asmenų judėjimo tarp ES ir trečiųjų šalių gero valdymo pagrindas. Kartu su vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimais, dėl kurių tebesiderama, Judumo partnerystė bus svarbiausia ES ir Baltarusijos bendradarbiavimo migracijos srityje plėtojimo priemonė. Taip pat ji turėtų paskatinti ES ir Baltarusijos piliečių judumą gerai valdomoje ir saugioje aplinkoje.

2015 m. per 750 tūkst. Baltarusijos gyventojų prašė Šengeno vizos. Daugiausia vizos prašymų gavo Lenkija ir Lietuva. Pagal Šengeno vizos prašymų ir gyventojų skaičiaus santykį Baltarusija yra viena pirmųjų pasaulyje, o pagal nepatenkintų prašymų skaičių – viena paskutinių.

Eurostato duomenimis, 2015 m. ES gyveno per 140 tūkst. Baltarusijos piliečių, daugiausia Lenkijoje – beveik 81 tūkst. Lietuvoje gyvena daugiau kaip 6000 Baltarusijos piliečių.

Daugiau informacijos (anglų kalba):

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3426_en.htm

 

EK informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka