Į metinį renginį rinkosi „Automobilininko“ nariai

15 vasario 05:38 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Veteranų kampelis


apie-vetVasario 12-ąją į asociacijos „Linava“ Mokymo centro salę rinkosi kelių transporto veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai. Metiniame susirinkime išklausyta prezidento Donato Lukošiaus ataskaita, finansinės veiklos ataskaita. Tradiciškai apdovanoti aktyviausieji klubo nariai.

 

 

Klubo prezidentas ataskaitiniame pranešime pateikė keletą įdomesnių faktų apie klubo sudėtį. Šiuo metu klube – 227 nariai. Alytaus regione – 10, Kauno – 41, Klaipėdos – 18, Panevėžio – 25, Šiaulių – 19, Vilniaus – 114.

Iki 60-ties metų amžiaus – 44 nariai. Nuo 60 iki 70 m. – 81, nuo 70 iki 80-ties – 73 klubo nariai. Vyresni nei 70-ties – 102 klubo nariai. Vyriausiajam klubo nariui – 95-eri, jauniausiajam – 49-eri. Klube yra 25 moterys, tai sudaro 11 proc. narių. Daugiausia gimusių 1951-aisiais ir 1954-aisiais – po 14. Gimusiųjų 1941-aisiais ir 1942-aisiais – po 14 klubo narių. 27 klubo nariai gimę sausį, net 8 iš jų – sausio 1-ąją. Klube yra 15 jonų, 12 – Juozų ar Juozapų, 11 Vytautų, 8 Antanai. Klubo narių amžiaus vidurkis – apie 67-erius metus. 29 klubo nariai – vyresni nei 80-ties metų.

Pernai Anapilin iškeliavo trys klubo nariai – Antanas Gaušas, Rimantas Kliauga ir Ramutis Džiovalas. Iš viso per visus klubo veiklos narius mirė 36 nariai.

D. Lukošius taip pat pristatė per metus nuveiktus darbus. „Galiu pasidžiaugti, kad praėjusiais metais išrinkta klubo taryba savo pareigas atliko stropiai. Aktyviai dirbo ir regionų vadovai. Į klubo tarybos narių susirinkimus kvietėme ir buvusius tarybos narius. Ypač aktyvus buvo ilgametis klubo prezidentas Antanas Paškauskas“, – sakė D. Lukošius.

Pasak jo, įgyvendintos beveik visos plane numatytos priemonės, surengti penki tarybos posėdžiai, iš jų vienas – išplėstinis.

D. Lukošius pasakojo apie per metus surengtas ekskursijas ir išvykas. Ypač gilų įspūdį visiems paliko metinė vetaranų sueiga, kurią surengė Alytaus regiono nariai. Apsilankyta ne tik Marijampolėje, bet ir Punske, kur apžiūrėtos įdomios vietovės, susipažinta su Lenkijos lietuvių gyvenimu.

Taip pat vetaranams patiko išvyka į Žemaitiją, kur lankytasi motociklų muziejuje, buvusiame raketų poligone.

Klubo taryba 500 egzempliorių tiražu išleido reklaminius lankstinukus apie klubą, kurie dalinti visose vietose, kur lankėsi klubo nariai.

Tradiciškai „Automobilininko“ nariai minėjo Tėvo dieną, aplankydami Anapilink iškeliavusių buvusių kolegų kapus.

„Nuolat palaikėme ryšius su geležinkelininkų ir kelininkų veteranų klubo nariais. Taip pat klubo nariai stebėjo avaringiausias sostinės vietas, o rezultatus pateiks Vilniaus miesto savivaldybei“, – apie nuveiktus darbus pasakojo D. Lukošius.

Jis taip pat paminėjo aktyviausius klubo narius, kurie dalyvauja visuose renginiuose, išvykose.

„Liko ir nepadarytų darbų. Reikėtų tobulinti pateikiamą informaciją klubo interneto tinklapyje. Vis dar pasitaiko netikslumų, ne laiku pasveikinami jubiliatai. Galbūt ne visi renginiai būna tokie, kokių tikisi klubo nariai. Norėdami sužinoti, ko tikimasi iš klubo tarybos, išplatinome anketą. Tiesa, sulaukėme nedaug atsakymų. Tačiau į kai kuriuos klubo narių siūlymus atsižvelgsime“, – kalbėjo klubo prezidentas.

Planuojama drauge su „Regitra“ išleisti apie 10 tūkst. skirtukų, kur būtų ir klubo reklama, ir skatinimas važiuoti saugiai. Taip pat žadama apsilankyti Rokiškio automobilių gamykloje, nuvykti į Daugpilio autobusų parką. Rugsėjį laukia metinė sueiga Kaune.

Finansinę klubo ataskaitą perskaitė Algimantas Baublys. Pasak jo, praėjusieji metai buvo taupymo metai. Sutaupyta beveik visose srityse, pinigų surinkta daugiau, o išleista – mažiau nei buvo planuota. A. Baublys pristatė ir planuojamas išlaidas 2016-aisiais. „Pažadame klubo nariams, kad lėšos nebus švaistomos. Vėl žadame taupyti visose srityse“, – žadėjo A. Baublys.

Po ataskaitų sekė susirinkimo svečių pasisakymai. Susirinkusius pasveikino giminingo kelininkų klubo prezidentas Antanas Žlibinas. Jis papasakojo apie savo klubo veiklą, renginius, tradicijas.

Už nuoširdų darbą klubo tarybai bei jo prezidentui D. Lukošiui dėkojo Kauno klubo narys Apolinaras Grigas. Jis taip pat papasakojo apie Kauno regiono veiklą, surengtas išvykas.

Už aktyvią veiklą apdovanoti klubo nariai – Ala Galaibo, Rima Jankauskienė, Kęstutis Kelečius, Vilhelmas Lukoševičius, Juozapas Mažintas, Vytautas Rimkus, Rimas Stankaitis, Zigmonas Tenys, Stasys Žikorius.

Garbės veterano vardas šiais metais suteiktas aktyviausiems klubo nariams: Viliui Laužikui, Onai Aleksandrai Rimkuvienei, Rimgaudui Ruzgiui.

Nutarimo projektą perskaitė klubo sekretorius Algis Narutis. Jam visi klubo nariai pritarė bendru sutarimu.

Klubo nario regalijos įteiktos naujai narei – Marijampolės autobusų parko direktorei Dalytei Venčkauskienei. Pabaigoje visi jau tradiciškai sugiedojo klubo himną.

 

Lina Jakubauskienė

Liudviko Bliūdžiaus nuotrauka

  • apie-vet1
  • apie-vet2
  • apie-vet3
  • apie-vet4
  • apie-vet8
  • apie-vet9
  • apie-vet