Inovacijų ir naujų technologijų skatinimu Susisiekimo ministerijoje užsiims naujas padalinys – Ateities susisiekimo politikos grupė

balandžio 13 04:00 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Šią savaitę Susisiekimo ministerijoje darbą pradeda Ateities susisiekimo politikos grupė, kurios tikslas – paskatinti inovatyvių sprendimų transporto sektoriuje kūrimą ir plėtrą, taip pat padidinti sektoriaus konkurencingumą ir Lietuvos inovacinį potencialą.

„Susisiekimo sektorius tradiciškai pirmiausiai siejamas su infrastruktūra: keliais, geležinkeliais, oro ir jūrų uostais. Tačiau šiandien turime pripažinti naują realybę, kuri stipriai veikia šį sektorių: sparčią skaitmenizacijos ir inovacijų plėtrą, žaliąjį kursą ar naujos kartos interneto ryšį, kuris ekonomikai atveria visiškai kito lygio galimybes. Naujo ministerijos struktūrinio padalinio – Ateities susisiekimo politikos grupės – pagrindinis uždavinys – užtikrinti, kad Lietuvos susisiekimo sektorius žengtų inovacijų priešakyje ir išnaudotų visas vis greičiau besikeičiančios aplinkos galimybes“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Susisiekimo inovacijos, darnus judumas ir telekomunikacijos – trys pagrindiniai Ateities susisiekimo politikos grupės prioritetai. Atsižvelgiant į ES Žaliojo kurso tikslus, daug dėmesio bus skiriama darnaus judumo, inovatyvaus ir ekologiško transporto, alternatyvių degalų užpildymo ir įkrovimo infrastruktūros plėtros, transporto elektrifikavimo sritims. Taip pat keliamas tikslas spartinti susisiekimo sektoriaus skaitmeninimą – įgyvendinti e. mobilumo projektus, 5G ryšio diegimą transporto koridoriuose, duomenų atvėrimo ir kitas susijusias elektroninių ryšių priemones.

„Dideli pokyčiai šiame sektoriuje vyksta visame pasaulyje. Lietuvai reikia keistis kartu. 5G ryšio plėtra, didelės spartos gigabitinis internetas, skaitmeninimas, dronų teikiamų galimybių išnaudojimas, savaeigiai automobiliai – tai turi tapti modernios Lietuvos dalimi“, – akcentuoja šią sritį kuruojanti susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

Ateities susisiekimo politikos grupė sutelks ne tik įvairių sričių Susisiekimo ministerijos specialistus, bet ir sieks įtraukti jai pavaldžias įstaigas, mokslo ir verslo institucijas, socialinius partnerius. Prie naujai buriamos komandos bus kviečiami jungtis analitikai, projektų vadovai, inovacijų ekspertai.

Stiprinant bendradarbiavimą, norima užtikrinti, kad diegiamos inovacijos geriau atitiktų transporto sistemos poreikius.

Susisiekimo ministerijoje dar veikia Tinklų ir tarptautinių ryšių, Vandens ir geležinkelių transporto bei Kelių ir oro transporto politikos grupės, taip pat Biudžeto ir investicijų departamentas bei kuriamas Organizacijos valdymo departamentai.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka