Įregistruota keletas įstatymų projektų, susijusių su keleiviniu transportu

21 sausio 04:53 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje pasirodė keletas įstatymų projektų, susijusių su keleiviniu transportu.

 

Įregistruotas projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nė. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto“,

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/813b73203b7911eabd71c05e81f09716

Taip pat įregistruotas projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto“.

Dokumentą galima rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/230880303b7a11eabd71c05e81f09716

Dar vienas įregistruotas dokumentas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-734 „Dėl autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/56af9d603b7a11eabd71c05e81f09716

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka