Įregistruotas naujas teisės aktas

18 sausio 05:16 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Įregistruotas naujas nutarimo projektas dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Nutarimo projektas 22-11321(2), 2023 m. sausio 13 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 546 „DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMO TIKRINIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti ES teisės aktus, susijusiomis su vairuotojų ir transporto priemonių patikrinimais keliuose ir įmonėse, jų apimtimi, informacijos ir ataskaitų teikimu ir kt., taip pat dalinai yra redakcinio ir teisės technikos taisymo pobūdžio pakeitimai, iš kurių pagrindiniai yra:

–  į patikrinimus įtraukiama mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupė; patikrinimai keliuose, kaip laikomasi Direktyvos 2002/15/EB reikalavimų, apsiriboja tik tais aspektais, kurie gali būti veiksmingai patikrinti naudojant tachografą ir susijusią įrašymo įrangą; išsamus atitikties Direktyvos 2002/15/EB nuostatoms patikrinimas gali būti atliekamas tik įmonėse;

–  per patikrinimą keliuose vairuotojas prireikus gali susisiekti su vežėju, vežėjo vadovu, transporto vadybininku, kad iki patikrinimo kelyje pabaigos galėtų pateikti visus įrodymus, kurių nėra transporto priemonėje, tačiau įrodymai neturi daryti poveikio vairuotojo pareigoms užtikrinti tinkamą tachografo įrangos naudojimą;

–  patikrinimai, kaip laikomasi Direktyvos 2002/15/EB reikalavimų, organizuojami atsižvelgiant į šios direktyvos 9 straipsnyje nurodytą nacionalinę įmonių rizikos įvertinimo sistemą; šie patikrinimai taikomi įmonei, jeigu vienas ar daugiau jos vairuotojų nuolat arba šiurkščiai pažeidinėjo Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 165/2014;

–  suderinti patikrinimai organizuojami ne tik keliuose, bet ir įmonėse;

–  išplečiamas keliuose ir įmonėse tikrintinų rodiklių sąrašas.

 LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka