Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

18 rugsėjo 04:18 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-13264, 2023 m. rugsėjo 12 d.
DĖL PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ VEIKLOS „TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ (N2, N3, M2 IR M3 KLASĖS) PAKEITIMO Į NETARŠIAS ARBA VISAI NETARŠIAS SKATINIMAS“ POVEIKLĖS ,,TARŠIŲ SUNKIOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKEITIMO Į BIODUJOMIS VAROMAS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 10 PROJEKTO

Čia pateikiamas Pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 veiklos „Taršių sunkiojo transporto priemonių (N2, N3, M2 ir M3 klasės) pakeitimo į netaršias arba visai netaršias skatinimas poveiklės „Taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 10 (toliau – PFSA) projektas.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, turintys licencijas, suteikiančias teisę vežti keleivius autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje (įsigyjant naujas M3 klasės netaršias transporto priemones) ir/arba juridiniai asmenys, vykdantys veiklą taršiomis sunkiojo transporto priemonėmis ir norintys įsigyti naujas N2 ir N3 klasės netaršias transporto priemones. Pareiškėjų įsigytos netaršios transporto priemonės turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikoje ir naudojamos tik vidaus maršrutais šalies teritorijoje.

Pareiškėjai gali būti tik tie juridiniai asmenys, kurie atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimus ir kuriems gali būti suteikta de minimis pagalba Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 10 400 000 (dešimt milijonų keturių šimtų tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

Vienai įsigyjamai netaršiai transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti: įsigyjamai naujai N2 klasės transporto priemonei paskatinti – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų, įsigyjamai naujai N3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, įsigyjamai naujai M3 klasės transporto priemonei paskatinti – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Pasiūlymus Susisiekimo ministerijai galima teikti iki 2023-09-18.

P.S. Keista, bet aprašo pavadinime nurodyti ir M2 klasės autobusai, tačiau pačiame apraše liko tik M3 klasės autobusai. Gali būti klaida ir pavadinime.

Ši priemonė aktuali tiems, kurie norėtų įsigyti biodujomis varomus autobusus

Įsakymo projektas 23-10609(2), 2023 m. rugsėjo 12 d.
DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO

Įsakymo projektu keičiami Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatai siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, susijusias su kelių naudotojo mokesčiu ir perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimu.

2023 m. liepos 1 d. įsigalioja Įstatymo nuostata, kad kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant grynaisiais elektromobiliais ir vandenilio dujomis varomais automobiliais.

Siūloma patobulinti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, t.y. numatyti būtinybę automatizuotu būdu gauti iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro Klaipėdos miesto savivaldybės ir jos įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ir dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, duomenis (fizinio asmens vardą (-us), pavardę (-es), fizinio asmens kodą), o iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – transporto priemonės variklio duomenis.

 LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka