Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

balandžio 03 06:52 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Registruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įstatymo projektas 23-4465, 2023 m. kovo 24 d.
Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6, 8, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

Įstatymo projekto tikslas:

–       įgyvendinti Direktyvos II priedo „Naudojo mokesčių maksimalūs dydžiai eurais, įskaitant 7a straipsnio 2 dalyje nurodytas administracines išlaidas“ nuostatas ir nustatyti maksimalius kelių naudotojo mokesčių dydžius, kurie priklauso nuo euro taršos klasės ir transporto priemonės ašių skaičiaus;

–       sudaryti galimybę apmokestinti akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) valstybinės reikšmės keliuose 28 įrengtose viešosiose elektromobilių įkrovimo stotelėse teikiamas elektromobilių įkrovimo paslaugas;

–    numatyti, kad Susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Agentūra) funkcijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalyje, atlikti, valstybinės reikšmės kelių naudojimo priežiūrai vykdyti, eismo įvykių informacinei sistemai palaikyti, tobulinti ir informacijai apdoroti būtų naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Įsakymo projektas 23-4728, 2023 m. kovo 29 d.

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su pvm už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslas – patvirtinti Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą, atlikus Metodikoje[2] įtvirtintą procedūros kainos indeksavimą.

Įsakymo projektas 23-4767, 2023 m. kovo 29 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti Valstybinės eismo saugumo komisijos[3] (toliau – Komisija) 2022 m. gruodžio 1 d. posėdžio metu priimtą nutarimą[4], kuriuo Administracija įpareigota:

1) Papildyti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros (toliau – techninė apžiūra) metu taikomus techninius reikalavimus papildomu reikalavimu, kuris numatytų, kad  techninės apžiūros metu kontrolieriui nustačius „neigiamos ridos“ faktą būtų fiksuojamas trūkumas.

2) Numatyti pereinamąjį laikotarpį (pvz., 24 mėn.), kai „neigiamos ridos“ faktas techninės apžiūros metu būtų vertinamas nedideliu trūkumu, o vėliau tas pats trūkumas jau būtų vertinamas kaip didelis, dėl ko transporto priemonė būtų laikoma techniškai netvarkinga.

3) Numatyti priemonės, pavyzdžiui, atitinkamo dokumento apie odometro keitimą ar kitą teisėtai atliktą rodmenų korekciją pateikimą techninės apžiūros metu, kuri leistų transporto priemonės valdytojui pagrįsti „neigiamos ridos“ faktą.

 

Nutarimo projektas 23-4536, 2023 m. kovo 27 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 546 „DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMO TIKRINIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Poreikį parengti nutarimo projektą nulėmė siekis užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės atitiktį „Mobilumo paketui“:

Įgyvendinamos nuostatos yra susijusios su vairuotojų ir transporto priemonių patikrinimais keliuose ir įmonėse:

– patikslinti šiuo metu veikiančią patikrinimų keliuose ir įmonėse sistemą;

– nustatyti patikrinimų keliuose ir įmonėse kriterijus ir rodiklius;

– nustatyti, kad suderinti patikrinimai organizuojami ne tik keliuose, bet ir įmonėse;

– patikslinti, kad patikrinimus atlieka Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) – ne mažiau kaip 70 procentų planuojamų atlikti tikrinimų keliuose ir ne mažiau kaip 100 procentų planuojamų atlikti tikrinimų įmonėse; Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) – ne mažiau kaip 30 procentų planuojamų atlikti patikrinimų keliuose;

– įpareigoti Administraciją užtikrinti veiksmų koordinavimą su kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis;

– išplėsti keliuose ir įmonėse patikrintinų rodiklių sąrašą.

–  patikrinimai keliuose ir įmonėse turi apimti kabotažo operacijas (taip pat atliekant ir suderintus patikrinimus);

–  mažiausiai 2 kartus per metus atliekami suderinti kabotažo operacijų patikrinimai keliuose, po jų nacionaliniai ryšių palaikymo punktai apsikeičia informacija.

 

Nutarimo projektas 23-1413(2), 2023 m. kovo 25 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimo projekto tikslas – įgyvendinti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo[1] (toliau – Įstatymas) pakeitimus ir numatyti būtinus Kelių eismo taisyklių[2] (toliau – KET) pakeitimus eismo saugumui užtikrinti ir eismo organizavimo būdams patobulinti.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka