Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

28 gegužės 03:22 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įsakymo projektas 23-7532(3), 2024 m. gegužės 24 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3-375 „DĖL REIKALAVIMŲ ĮMONĖMS, ATLIEKANČIOMS MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TEISĖS ATLIKTI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ SUTEIKIMO, SUSTABDYMO, SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR ŠIOS TEISĖS PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO

Labai aktualu įmonėms, kuriose TA atliekama jų teritorijose.

Pagrindiniai Įsakymo projekto tikslai:

– sudaryti teisines prielaidas privalomosios techninės apžiūros metu naudoti nešiojamas vaizdo kameras, prisegamas prie techninės apžiūros kontrolieriaus drabužių (angl. body camera);

– atsisakyti nuostatų, kurios nėra priskirtos Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai (pavyzdžiui, dėl priešgaisrinės saugos, darbų saugos ir higienos reikalavimų patalpoms);

– aiškiau reglamentuoti techninės apžiūros įmonių stočių ir techninės apžiūros kontrolierių veiklos sąlygas;

– patikslinti Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) teises ir pareigas kontroliuojant techninės apžiūros įmonių veiklą;

– nustatyti privalomosios techninės apžiūros metu užfiksuotų vaizdo duomenų saugojimo terminus;

– atlikti kitus Įsakymo projektu keičiamo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) redakcinius patikslinimus atsižvelgiant į gautas suinteresuotų institucijų pastabas.

Pastabas galima teikti iki 2024-05-31 (imtinai)

Įsakymo projektas 24-9564, 2024 m. gegužės 24 d.
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2BE-22 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities patikrinimų kontrolinių klausimynų formų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo projekto tikslas – įgyvendinti 2023 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2023/1693 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio sąveikos techninės specifikacijos.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka