Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

14 birželio 03:24 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas teisės aktų projektų, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

 Įstatymo projektas Nr. 23-8717, 2023 m. birželio 12 d.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymo pakeitimo įstatymas

2022 m. sausio 20 d.  buvo priimtas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsniu ir 2 priedu įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo buvo nustatyta „vairuotojo kvalifikacijos kortelės“ sąvoka bei įtvirtintos nuostatos, kad C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojams, kurie verčiasi komerciniu krovinių arba keleivių vežimu ir kurių vairuotojo pažymėjime prie atitinkamų kategorijų neįrašytas vairuotojo kompetenciją patvirtinantis suderintas Europos Sąjungos kodas (95), tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti vairuotojo liudijimą arba vairuotojo kvalifikacijos kortelę.

Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vairuotojo kvalifikacijos korteles valstybės įmonė „Regitra“ išduoda nuo 2023 m. lapkričio 1 d., tačiau dėl užsitęsusiu viešųjų pirkimų išdavimo terminą siūloma nukelti iki 2024 m. gegužės 1 d.

 Kodekso projektas 23-8779, 2023 m. birželio 12 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 8, 8(3) STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Numatoma, kad vežėjai turėtų turėti galimybę naudotis transporto priemonėmis, išnuomotomis bet kurioje valstybėje narėje, be vairuotojo. Turint tokią galimybę vežėjams bus lengviau patenkinti trumpalaikę, sezoninę ar laikinai padidėjusią paklausą ir pakeisti defektų turinčias arba sugedusias transporto priemones, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi būtinų saugos reikalavimų ir kad vairuotojai turėtų tinkamas darbo sąlygas.

Priėmus įstatymą vežėjams bus sudaryta galimybė naudotis transporto priemonėmis, išnuomotomis bet kurioje valstybėje narėje, ne tik Lietuvos Respublikoje. Naudojant išnuomotas transporto priemones, gali būti sumažintos vežėjų, vežančių krovinius savo sąskaita, samdos pagrindais ar už atlygį, sąnaudos ir padidintas jų veiklos lankstumas. Tai gali padėti padidinti atitinkamų vežėjų našumą ir konkurencingumą.

Lydraštyje rašoma, kad įstatymo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Teisingumo ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos transporto saugos administracijai, Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, Tarptautinio transporto ir logistikos aljansui, Lietuvos vežėjų sąjungai, Lietuvos mažų ir vidutinių vežėjų konfederacijai. Į institucijų pateiktas pastabas atsižvelgta. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ konkrečių pasiūlymų nepateikė.

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta.

Paruoštas LRV nutarimo projektas teikti šį projektą Lietuvos Respublikos Seimui

 Įsakymo projektas 23-8783, 2023 m. birželio 12 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

Įsakymo projekto tikslas – siekiant Lietuvoje skatinti darnų judumą ir mažinti šiltnamio emisijas sukeliančias dujas susisiekimo sektoriuje, parengti ir patvirtinti mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas, kurios padės Lietuvos savivaldybėms ir jų institucijoms parengti Mažos taršos zonų planus ir pagal juos nustatyti mažos taršos zonas (toliau – MTZ) Įstatymo numatyta tvarka.

Rekomendacijose pateiktos bendrųjų nuostatų, siekiamų rezultatų, Plano turinio, MTZ teritorinio nustatymo, viešinimo, aplinkos oro kokybės standartų, transporto priemonių patekimo į MTZ taisyklių, išimčių, stebėsenos, žymėjimo ir baigiamųjų nuostatų skyriai.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka