Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

29 kovo 04:43 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Registruoti nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs keleivių vežėjams. 

Įstatymo projektas 24-1649(2), 2024 m. kovo 20 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO NR. VIII-1141 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymo projekto rengimą paskatino dėl naujų technologijų plėtros, skaitmenizavimo, inovacijų diegimo, didėjančio elektroninių ryšių priemonių naudojimo nuosekliai mažėjantis tradicinių laiškų skaičius, sparčiai augantis pašto siuntinių skaičius, kintantys pašto paslaugos naudotojų (toliau – naudotojai) poreikiai bei pašto paslaugos, įskaitant universaliąją pašto paslaugą (toliau – UPP), teikimo pobūdis. Tai lemia poreikį peržiūrėti šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos pašto įstatymą (kurio dabartinė redakcija galioja nuo 2013 m. sausio 1 d. ir nuo to laiko nebuvo iš esmės peržiūrėta) – užtikrinti jame įtvirtinto reglamentavimo atitiktį pasikeitusioms ekonominėms, socialinėms, technologinėms rinkos aplinkybėms, naudotojų poreikiams ir pašto paslaugos teikimo tendencijoms.

Įstatymo projektas 24-4811, 2024 m. kovo 21 d.
LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 16(1) IR 19(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMA

Įstatymo projektu siekiama liberalizuoti darbuotojų, atliekančių geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, išskyrus traukinio mašinistus (toliau – geležinkelių transporto darbuotojai), mokymo turinio, žinių ir įgūdžių įvertinimo tvarką ir įtvirtinti galimybę geležinkelių infrastruktūros valdytojams, geležinkelio įmonėms (vežėjams) individuliai nuspręsti dėl geležinkelių transporto darbuotojų mokymo turinio, žinių ir įgūdžių įvertinimo tvarkos.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka