Įsigaliojo skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimai

20 sausio 05:14 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

isuzu-n92016 m. sausio 19 d. įsigaliojo Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių pakeitimai, lengvinantys tachografo kortelių išdavimo sąlygas.

 

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija, atsižvelgusi į klientų pageidavimą ir siekdama, kad būtų patogiau teikiamos administracinės paslaugos, sudarė galimybes elektroniniu paštu ir (ar) trumpuoju (SMS) pranešimu gauti pranešimus apie pagamintą tachografo kortelę ir besibaigiantį turimos tachografo kortelės galiojimą (šiuo tikslu prašyme išduoti tachografo kortelę reikia pažymėti atitinkamą (-us) laukelį (-ius)). Taip pat teisės akte numatyta, kad pareiškėjams, pageidaujantiems gauti vairuotojo, dirbtuvės korteles, nereikėtų pateikti nuotraukos, jei ji buvo teikta Inspekcijai per pastaruosius dvejus metus (kartu su prašymu gauti tachografo kortelę).

Primename, kad skaitmeninių tachografų korteles galima užsisakyti internetu.

Negaiškite laiko vykdami į Inspekciją ir prisijunkite prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, norėdami užsisakyti:

–  vairuotojo kortelę arba pranešti apie išduotos vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę;

–  įmonės kortelę arba pranešti apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę;

–  dirbtuvės kortelę arba pranešti apie dirbtuvės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę.

 

Su pakeitimais galite susipažinti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1112217&p_tr2=2

 

VKTI informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka