Jau paskelbti LIFE 2022 programos kvietimai teikti paraiškas

26 gegužės 19:25 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Komisija paskelbė programos LIFE 2022 kvietimą teikti projektų pasiūlymus. Šiemet gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos bei perėjimo prie švarios energijos projektams skirta 598 mln. eurų. LIFE projektų Pareiškėjai, kaip ir kasmet, jau gali kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto.

Gamta ir biologinė įvairovė išlieka LIFE programos pagrindiniu prioritetu, projektams šioje srityje skirta 242 mln. eurų. Tačiau bus finansuojami visų šiuo metu Europai aktualių aplinkosaugos, klimato ir net švariosios energetikos iššūkių sprendimai. Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės projektams numatyta 158 mln. eurų, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos – 99 mln. eurų, perėjimo prie švarios energijos projektams 98 mln. eurų.

Paraiškos teikiamos per paraiškų pateikimo sistemą funding & tender opportunities portal, kurioje rasite informacijos apie LIFE 2022 kvietimus ir tolesnes instrukcijas, kaip pateikti paraišką. Daugiau informacijos rasite Aplinkos ministerijos tinklapio skiltyje 2022 metų LIFE kvietimas. Pagrindinius paraiškos dokumentus galite rasti ir čia.

Šiais metais visos standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu, tai yra pareiškėjai iš karto pateiks išsamias paraiškas. Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos paprogramių standartiniai veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 4 d.

Pateiktos paraiškos bus įvertintos nepriklausomų ekspertų. Apie vertinimo rezultatus Europos Komisija informuos pareiškėjus 2023 m. kovo mėn. Planuojamas sutarčių pasirašymas 2023 m. vasara, naujų projektų startas planuojamas 2023 m. liepos 1 d.

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo valstybės biudžeto. Paraiškos dėl bendrojo finansavimo skyrimo turi būti pateiktos Aplinkos ministerijai iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu.

Didžiausias galimas bendrasis finansavimas standartiniams veiksmų projektams yra iki 40 procentų, o pagal paprogramę „Gamta ir biologinė įvairovė“ iki 33 procentų.

Išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE programos kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Kontaktinis asmuo klimato kaitos klausimais yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

LIFE programa yra vienintelė ES programa skirta tik aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams. LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo.

Bendrasis programos LIFE tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka