Kaip ir kada buvo nacionalizuoti autobusai po Nepriklausomybės praradimo?

06 vasario 07:12 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Ieškodamas istorinės medžiagos apie viešąjį transportą, pokario spaudoje radau štai tokios informacijos, kuri buvo paskelbta 1940 m. gruodžio 24 d.:

„Vykdydama Lietuvos TSR Laikinosios Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1949 m. gruodžio 24 d..Įsaką dėl privačių autobusų ir auto-sunkvežimių nacionalizavimo,

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba nutaria:

  1. Nustatyti, kad autovežimių, garažų, dirbtuvių, ir auto-stočių nacionalizavimą vykdo, nustatydamas jos tvarką ir leisdamas instrukcijas, Komunalinio Ūkio Liaudies Komisaras.
  2. Nustatyti, kad už nacionalizuotas autovežimius, garažus, dirbtuves ir auto-stotis mokamos, išeinant iš nacionalizuoto turto vertės, jų buvusių savininkų prievolės šia pirmumo eile: mokesčiai valstybei ir vykdomiesiems komitetams (buvo – savivaldybėms), darbo atlyginimas darbininkams bei tarnautojams proporcingai pripažintoms pretenzijoms ir skolos nacionalizuotoms įmonėms bei bankams. Kitos skolos  sumokamos proporcingai iš likusios objekto vertės.
  3. Pavesti Komunalinio Ūkio Liaudies Komisarui atlikti šį nacionalizavimą nesustabdant autobusų ir sunkvežimių veikimo.

             Lietuvos TSR LKT Pirmininkas

                          M. Gedvilas

           Lietuvos TSR LKR Reikalų Valdytojas  A. Bauža

Kaunas,1940 m. gruodžio 24 d. Nr.450

Kęstutis Pletkus

Linos Jakubauskienės nuotrauka