Kaip teikiamos transporto lengvatos studentams rugsėjo mėnesį?

07 rugsėjo 03:59 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Rugsėjo mėnesį ne visi studentai dar turi studentų pažymėjimus, tačiau jie turi teisę į transporto lengvatą.

Atsižvelgiant į tai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išleido įsakymą (2023-08-25 Nr. V-1096), kuriuo patvirtinama Pažymos apie studento statusą pavyzdinė forma.

Šia pažymą savo studentams išduoda aukštoji mokykla, ji yra teisėtas dokumentas, patvirtinantis teisę į transporto lengvatas. Tokios aukštųjų mokyklų išduotos pažymos galioja iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

2023-08-25 įsakymas Nr. V-1096 čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8e7fc32437d11ee96d3d2217e347cf6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0d1f232a-e193-4974-8c7e-5b6484af34a2

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka