Kaip vyko Kauno autobusų susisiekimo reforma prieš 90 metų?

01 vasario 04:45 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Reforma įgyvendinta 1933 m. sausio mėn. 27 d. Nuo tada beveik visas Kauno miesto autobusų susisiekimas buvo sukoncentruotas „Amerikos Lietuvos Akcinės Bendrovės“ (AMLIT) rankose.

Minėta bendrovė savo vardu turėjo 30 autobusų. Ilgiausiame maršrute „Rotušė -Panemunė” liko tik vienas vežėjas autobusais  L. Juchnevičius, kuris, prisidengęs savanorių  sąjungos vardu, vežė keleivius 4 autobusais.

Žaliajame kalne keleivius vežė Valaitis. Vežėjams J. Švarcui ir Šlopoberskiui už 12 autobusų AMLIT sumokėjo per 200 000 litų. Šoferius ir konduktorius į tarnybą priėmė visus. Tik buvo iškilęs klausimas dėl garažų tarnautojų, kurie liko be darbo, o jų buvo 15. Kai bankrutavo vežėjas S. Skudulskis, visus jo bendrovės tarnautojus perėmė kiti vežėjai. Autobusų susisiekimo reforma garažo darbuotojams buvo nenaudinga, bet vėliau miesto valdžia susitarė, kad dalį garažo tarnautojų priims į darbą.

Po reformos mieste kursavo 22 autobusai, nors Miesto Taryba buvo priėmusi sprendimą, kad mieste važinės 30 autobusų. Vežėjai autobusais Šlopoberskis ir Švarcas sumokėjo tarnautojams algas ir užstatus. Už kompensacijas tarnautojai juos patraukė teisman.

Tikėtina, Kauno autobusų susisiekimo reforma tarnautojams atnešė ekonominių lengvatų. Visiems šoferiams ir konduktoriams buvo mokamos vienodos algos. Vis tik reikia pasakyti, kad šoferiai buvo nuskriausti. Jiems algos buvo sumažintos nuo 300 Lt iki 250 Lt, taip pat ir konduktorių atlyginimas buvo sumažintas 20-čia litų.

Visiems tarnautojams buvo nustatyta 6 darbo dienų savaitė, 7 diena – poilsio, taip pat buvo prisilaikoma 8 val. darbo pamaina per parą. Po reformos tarnautojai nepatyrė išnaudojimo, koks buvo anksčiau, jie nebuvo mėtomi iš vienos vietos į kitą. Pati susisiekimo tvarka buvo palaikoma kur kas geriau ir tvarkingiau. Įdiegusi šią reformą miesto valdžia tikėjosi, kad iš visuomenės nusiskundimų dėl susisiekimo netvarkos bus mažiau.

Reformuojant Kauno autobusų susisiekimą, daug teko pasidarbuoti  šoferių ir auto tarnautojų sąjungos centrinei valdybai. Reikėjo artimus ryšius palaikyti su Kauno miesto Burmistru ir AMLIT direktoriumi.  Rūpintasi, kad nenukentėtu tarnautojai.

Parengė Kęstutis Pletkus

Linos Jakubauskienės nuotrauka